Văn bản số 58/2011/TT- BTC: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều

Văn bản pháp quy

Văn bản số 58/2011/TT- BTC: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Văn bản số 58/2011/TT- BTC: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều
Mô tả Văn bản số 58/2011/TT- BTC: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê
Tên file TT58BTC.DOC
Kích thước file 174 KB
Kiểu file .DOC
Người gửi Admin Ceviwrpi
Ngày đăng 18/09/2015 8:16:34 SA
Tải về 364 Lượt tải
Cập nhật 18/09/2015 8:16:34 SA

File đính kèm

Đối tác

 
>