ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ BUÔN MA THUỘT

Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - đô thị Buôn Ma Thuột được triễn khai từ năm 2013 - 2017 thì kết thúc, với tổng diện tích điều tra là 560 km2 . Kết quả điều tra đã làm sáng tỏ cấu trúc TCN bazan (TCN chính) ở đô thị Buôn Ma Thuột. Trữ lượng tiềm năng của tầng là 742.807 m3/ngày; trữ lượng có thể khai thác là 361.460 m3/ngày. Xác định vùng cạn kiệt nước dưới đất khoảng 7,8 km2; vùng có nguy cơ ô nhiễm NDĐ khoảng 11,8 km2. Đề xuất các phương án khai thác NDĐ; khoanh vùng hạn chế khai thác NDĐ; khu vực bảo vệ miền cấp, công trình khai thác; mạng quan trắc giám sát TNNDĐ và khả năng bổ sung nhân tạo cho TCN bazan đô thị.

 

Bài viết liên quan

 • ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
 • ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ TUY HÒA
  ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ TUY HÒA

  Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) như nhiều đô thị khác ở Việt Nam có nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu khai thác nước dưới đất trong những năm gần đây gia tăng nhanh chóng. Mặt khác, hoạt động khai thác nước dưới đất thiếu kiểm soát, thiếu quy hoạch cũng dẫn đến suy giảm nguồn nước (nhiễm mặn, ô nhiễm, suy giảm mực nước) ảnh hưởng sự phát triển bền vững của đô thị Tuy Hòa.

  25-04-2023
  Xem chi tiết
 • DỰ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÔ THỊ LONG XUYÊN
  DỰ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÔ THỊ LONG XUYÊN

  Long Xuyên là thành phố tỉnh lỵ - trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh An Giang. Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của thành phố Long Xuyên được phát triển không ngừng. Cùng với sự phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cả do những hạn chế của điều kiện tự nhiên lẫn những tác động tiêu cực của con người đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước dưới đất.

  19-04-2023
  Xem chi tiết