Đại hội Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 22/3, Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023-2028.  
Tham dự Đại hội với sự có mặt của đồng chí Nguyễn Quang Huy - UV BTV Đảng ủy Trung tâm, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng; đồng chí Nguyễn Ton -  UV BCH Công đoàn Trung tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; đồng chí Cao Duy Hải UVBCH Công đoàn Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn đồng chí Ngô Gia Khánh -  Chủ tịch Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn, Chánh Văn phòng, cùng toàn thể 48 đoàn viên của Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn. 

6-1.JPG
Đồng chí Nguyễn Quang Huy - UV BTV Đảng ủy Trung tâm, BT Đảng ủy, Liên đoàn trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Cơ quan bộ phận Liên đoàn lần thứ XVI đề ra.  

8-1.JPG
Đồng chí Ngô Gia Khánh -  Chủ tịch Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XVI và phương hướng, nhiêm vụ nhiệm kỳ XVII 

Công đoàn BP Cơ quan Liên đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tích cực tham gia quản lí; vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động. Công đoàn BP Cơ quan Liên đoàn đã được các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo Liên đoàn, Công đoàn Liên đoàn đánh giá cao; có sự trưởng thành và phát triển, xứng đáng với nềm tin yêu của cấp uỷ Đảng, chính quyền, của Công đoàn Liên đoàn, địa phương và của đông đảo đội ngũ cán bộ, viên chức. 

11-2.JPG
Đồng chí Nguyễn Ton -   UVBCH Công đoàn Trung tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn, Phó Liên đoàn trưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và bầu 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Liên đoàn. 
Một số hình ảnh tại Đại hội: 

13-2.JPG
Đồng chí Nguyễn T on  -   UV BCH Công đoàn Trung tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng t rao hoa cho các UV BCH Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 
chu-khanh-2.jpg
Đồng chí Nguyễn T on  -   UV BCH Công đoàn Trung tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng trao hoa tặng các đồng chí thôi tham gia BCH 
7.JPG
Đồng chí Lý Thành Phương – Giám đốc Trung tâm Công nghệ & Phân tích thí nghiệm tài nguyên nước phát biểu ý kiến tại Đại hội 
9.JPG
Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước phát biểu ý kiến tại Đại hội 
10-1.JPG
Đồng chí Bùi Thành Nam – Phó phòng Điều tra tài nguyên nước phát biểu ý kiến tại Đại hội 

Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn bộ phận Cơ quan Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023-2028: 

1-1.JPG
2.JPG
img-9473.JPG

 

 

 

Bài viết liên quan