NHỮNG DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

- Quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ với tổng diện tích bao gồm lãnh thổ miền Trung và Tây Nguyên.
- Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - giai đoạn II (đô thị Long Xuyên) với tổng diện tích 200km2.
- Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với tổng diện tích là 27.960 km2 trải rộng trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố là: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.
- Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước - Giai đoạn II. Giai đoạn II của Dự án gồm 20 vùng thuộc các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, KonTum, Đăk Lăk.


 

Bài viết liên quan

 • ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
 • ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ TUY HÒA
  ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ TUY HÒA

  Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) như nhiều đô thị khác ở Việt Nam có nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu khai thác nước dưới đất trong những năm gần đây gia tăng nhanh chóng. Mặt khác, hoạt động khai thác nước dưới đất thiếu kiểm soát, thiếu quy hoạch cũng dẫn đến suy giảm nguồn nước (nhiễm mặn, ô nhiễm, suy giảm mực nước) ảnh hưởng sự phát triển bền vững của đô thị Tuy Hòa.

  25-04-2023
  Xem chi tiết
 • DỰ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÔ THỊ LONG XUYÊN
  DỰ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÔ THỊ LONG XUYÊN

  Long Xuyên là thành phố tỉnh lỵ - trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh An Giang. Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của thành phố Long Xuyên được phát triển không ngừng. Cùng với sự phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cả do những hạn chế của điều kiện tự nhiên lẫn những tác động tiêu cực của con người đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước dưới đất.

  19-04-2023
  Xem chi tiết