ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH VÙNG CẤM, VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC NEOGEN VÀ ĐỆ TỨ TỪ ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

        Đề án Điều tra, đánh giá xác địnhvùng cấm, vùng hạn chế khai thác NDĐ trong các tầng chứa nước Neogen và Đệ tứ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận c được thực hện từ năm 2012 và kết thúc năm 2019 với tổng diện tích điều tra là 6300 km 2 . Đề án cho thấy tổng trữ lượng nước có thể khai thác (nước nhạt) là 2.003.617 m 3/ngày. Tổng lượng NDĐ đang khai thác khoảng 406.635 m 3/ngày. Tổng diện tích hạn chế khai thác NDĐ khoảng 4.160 km 2; trong đó, TCN q và qh là: 2.525 km 2; TCN qp: 1.569 km 2; TCN n và bazan: 65km 2.  

Bài viết liên quan

 • ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
 • ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ TUY HÒA
  ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ TUY HÒA

  Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) như nhiều đô thị khác ở Việt Nam có nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu khai thác nước dưới đất trong những năm gần đây gia tăng nhanh chóng. Mặt khác, hoạt động khai thác nước dưới đất thiếu kiểm soát, thiếu quy hoạch cũng dẫn đến suy giảm nguồn nước (nhiễm mặn, ô nhiễm, suy giảm mực nước) ảnh hưởng sự phát triển bền vững của đô thị Tuy Hòa.

  25-04-2023
  Xem chi tiết
 • DỰ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÔ THỊ LONG XUYÊN
  DỰ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐÔ THỊ LONG XUYÊN

  Long Xuyên là thành phố tỉnh lỵ - trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh An Giang. Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của thành phố Long Xuyên được phát triển không ngừng. Cùng với sự phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cả do những hạn chế của điều kiện tự nhiên lẫn những tác động tiêu cực của con người đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước dưới đất.

  19-04-2023
  Xem chi tiết