ĐỀ ÁN BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN - ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - đô thị Vũng Tàu được triễn khai thực hiện năm 2017 - 2018 với diện tích điều tra là 890 km2. Kết quả điều tra đã làm sáng tỏ đặc điểm của 6 TCN cần bảo vệ (qh, qp3, qp2-3, qp1, n2 và bazan). Qua đó đã đánh giá được trữ lượng tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác TNNDĐ; Đề xuất các phương án khai thác NDĐ; khoanh vùng hạn chế khai thác NDĐ; khu vực bảo vệ miền cấp, công trình khai thác; mạng lưới quan trắc giám sát TNNDĐ ở đô thị Vũng Tàu.

Bài viết liên quan