Lịch sử hình thành Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Năm 1973 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành Địa chất đưa một số đơn vị vào hoạt động ở vùng giải phóng miền Nam. Đoàn Địa chất thủy văn B3 được thành lập tại Yên Viên - Hà Nội tháng 10 năm 1973 với nhiệm vụ chuẩn bị củng cố tổ chức để vào chiến trường Tây Nguyên (B3).

Ngày 8/3/1974 Đoàn Địa chất thủy văn B3, gồm: có 7 kĩ sư và 9 công nhân lên đường vào Tây Nguyên, Ngày 28/4/1974 đoàn đến Tây Nguyên và đóng quân ở PleiKần (Kon Tum);  

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tháng 6 năm 1975 Đoàn Địa chất thủy văn B3 tiếp nhận thêm đoàn thứ 2 của Tổng cục Địa chất vào (do đ/c Trần Tạo, trưởng đoàn) gồm 20 cán bộ CNV và Đoàn của  Bộ Nông nghiệp (do đồng chí Trần Luận phụ trách) có 8 đồng chí.

Tháng 8 năm 1975 Đoàn Đoàn Địa chất thủy văn B3 được quyết định đổi tên thành Đoàn Địa chất 66 Tây Nguyên. Đến tháng 11 năm 1975 Tổng cục Địa chất đề nghị và Chính phủ ra Quyết định số 207/CP ngày 22/11/1975 thành lập Liên đoàn Địa chất thủy văn miền Nam trên cơ sở Đoàn Địa chất 66 Tây Nguyên; đó chính là tổ chức tiền thân của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung ngày nay.

 Năm 1997, tại quyết định số 891/QĐ  - TCCB  ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Bộ Công nghiệp, Liên đoàn được đổi tên là Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Trung, địa bàn hoạt động gồm: Tây Nguyên và các tỉnh ven biển duyên hải Nam Trung bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận);  

Năm 2008, do nhu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác quy hoạch, điều tra, kiểm kê tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 1233/QĐ - BTNMT ngày 12/6/2008 đổi tên Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Trung thành Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

 
 

Bài viết liên quan

 • Kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang
  Kiểm kê tài nguyên nước đối với các nguồn nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang

  Tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi, là cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển KTXH của vùng cũng như quốc gia. Thông tin dữ liệu về tài nguyên nước luôn được xem là số liệu cơ bản trong quá trình ổn định và phát triển của các ngành kinh tế. Thông tin dữ liệu về tài nguyên nước đầy đủ sẽ giúp cho mọi hoạt động KTXH được đảm bảo và phòng tránh được những rủi ro từ nước như hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm… Ngày 24/3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 432/QĐ-TTg. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 là công bố được kết quả kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, vùng, tỉnh. Theo đó, tại Điều 2 khoản 5 của quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tổng thể kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 đã nêu rõ kế hoạch thực hiện kiểm kê tài nguyên nước đối với các địa phương.

  22-04-2024
  Xem chi tiết
 • Giới thiệu Liên đoàn
  Giới thiệu Liên đoàn

  Hơn 45 năm xây dựng và phát triển, với nỗ lực sáng tạo không ngừng, vượt qua bao thử thách, đến nay Liên đoàn đã trở thành một trong những đơn vị chủ lực thực hiện công tác điều tra cơ bản, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  04-04-2023
  Xem chi tiết
 • Vị trí và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung
  Vị trí và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

  Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (gọi tắt là các tỉnh miền Trung); thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

  04-04-2023
  Xem chi tiết