TT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

Văn bản pháp quy

TT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu TT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
Mô tả

Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016 của Bộ TNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016 của Bộ TNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016 của Bộ TNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000
Tên file 02-2016-TT-BTNMT.pdf
Kích thước file 265,11 KB
Kiểu file .pdf
Người gửi Admin Ceviwrpi
Ngày đăng 06/07/2016 9:08:48 SA
Tải về 381 Lượt tải
Cập nhật 06/07/2016 9:08:48 SA

File đính kèm

Đối tác

 
>