Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA

LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG

Thông báo tuyển dụng

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-TNNQG ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN quốc gia)

STT

Đơn vị sử dụng viên chức

Nhu cầu xét tuyển theo số lượng người làm việc
tại đề án Vị trí việc làm

Ghi chú

(Địa điểm làm việc)

Số lượng

Tên chức danh nghề nghiệp

Yêu cầu về trình độ đào tạo

1

Cơ quan Liên đoàn

01

Cử nhân kinh tế

Đại học

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

01

Cử nhân tài chính - kế toán

Đại học

2

Đoàn tài nguyên nước Duyên hải miền Trung

02

KS Địa chất thủy văn

Đại học

Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

01

Công nhân khoan máy tài nguyên nước

Công nhân sơ cấp nghề khoan máy trở lên

3

Đoàn tài nguyên nước Bắc Tây Nguyên

02

KS hoặc Cao đẳng Địa chất thủy văn

Đại học

Thành phố Pleiku, Gia Lai

02

Công nhân khoan máy tài nguyên nước

Công nhân sơ cấp nghề khoan máy trở lên

4

Đoàn tài nguyên nước Trung Tây Nguyên

02

KS Địa chất thủy văn

Đại học

Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

03

Công nhân khoan máy tài nguyên nước

Công nhân sơ cấp nghề khoan máy trở lên

5

Đoàn tài nguyên nước Nam Tây Nguyên

02

KS Địa chất thủy văn

Đại học

Thành phố  Bảo Lộc - Lâm Đồng

03

Công nhân khoan máy tài nguyên nước

Công nhân sơ cấp nghề khoan máy trở lên


Tổng cộng

19

            Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

- Về chuyên ngành đào tạo: Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển

- Về trình độ Tin học: Có chứng chỉ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trình độ Ngoại ngữ: Có Chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Đối tác