Hội thảo khoa học "Định hướng khai thác, sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên lãnh thổ Việt Nam"

HỘI THẢO KHOA HỌC "ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC KHOÁNG, NƯỚC NÓNG THIÊN NHIÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM"


Ngày 31/10/2019, tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã phối hợp với Hội Địa chất thủy văn Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Định hướng khai thác, sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên lãnh thổ Việt Nam”. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu định hướng giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước khoáng, nước nóng” - Mã số 25/15-ĐTĐL-CN-XHTN, do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung chủ trì thực hiện.

Tham dự hội thảo có gần 40 đại biểu là các nhà quản lý và khoa học đến từ các đơn vị: Vụ khoa học Xã hội và Tự nhiên, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Vụ Khoa học và Công nghệ; Cục Quản lý tài nguyên nước; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; các Liên đoàn, Ban, trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Trường Đại học TNMT; Hội ĐCTV Việt Nam; ngoài ra còn có sự tham dự của các đại biểu đến từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác và sử dụng nước khoáng, nước nóng.

Đồng chủ trì hội thảo là ông ông Đoàn Văn Cánh - Chủ tịch Hội Địa chất thủy văn Việt Nam và ông Nguyễn Quang Huy, Phó Liên đoàn trưởng Phụ trách Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

Tại Hội thảo, TS. Hồ Minh Thọ thay mặt tập thể tác giả báo cáo kết quả thành lập cơ sở dữ liệu của 400 nguồn nước khoáng, nước nóng thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam, là dữ liệu được thu thập từ các tài liệu đã được công bố, kết quả khảo sát bổ sung của Đề tài; báo cáo định hướng việc sử dụng và khai thác hiệu quả các nguồn nước khoáng thiên nhiên.

Hội thảo khoa học
TS. Hồ Minh Thọ, chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Hội thảo
Hội thảo cũng đã nghe ThS. Nguyễn Việt Anh, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tài Lộc Phát, đơn vị cung cấp thiết bị, giới thiệu về sơ đồ và nguyên lý hoạt động của dây chuyền tinh lọc nước khoáng đóng chai tại khu vực thử nghiệm của Đề tài - nguồn nước khoáng Mớ Đá (Kim Bôi, Hòa Bình).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho kết quả thực hiện của đề tài dưới các góc độ về quản lý và khoa học. tập trung các vấn đề chính: Tính đầy đủ, hợp lý và cập nhật của danh bạ 400 nguồn nước khoáng; việc định danh các nguồn nước khoáng theo tiêu chuẩn hiện hành; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cho việc công bố danh bạ các nguồn nước khoáng, nước nóng; các nguyên tắc của việc định hướng sử dụng hợp lý các nguồn nước khoáng, nước nóng... Bên cạnh đó các ý kiến cũng thảo luận về việc phát triển của khoa học nước khoáng, nước nóng như một khoa học liên ngành, có sự phối hợp của các ngành khác nhau như: Địa chất, Y tế, Du lịch, Môi trường....

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng của kết quả thực hiện đề tài, Chủ trì hội thảo đã giao cho tập thể tác giả tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội thảo để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các sản phẩm của đề tài.

Hội thảo khoa học

Toàn cảnh Hội thảo
Hội thảo khoa học

Khu vực thử nghiệm của đề tài - nguồn nước khoáng Mớ Đá (Kim Bôi, Hòa Bình).

Vũ Mạnh Hải


Đối tác

 
>