Hội thảo “Kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” - Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”

HỘI THẢO “KẾT QUẢ KHOANH VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT” - DỰ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH VÙNG CẤM, VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ VÀ NEOGEN TỪ ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN”


Ngày 3/10/2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” - Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”, do ông Nguyễn Trung Phát làm Chủ nhiệm.

Tham dự Hội thảo có ông Vũ Ngọc Trân và ông Nguyễn Đức Thái - Hội Địa chất Thuỷ văn Việt Nam; ông Đặng Đức Long - Công ty Cổ phần Nước khoáng Iresort; các cán bộ kỹ thuật của Liên đoàn. Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Quang Huy và ông Nguyễn Ton - Lãnh đạo Liên đoàn.

Hội thảo “Kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” - Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách, khai mạc Hội thảo

Thay mặt tập thể tác giả, ông Nguyễn Trung Phát, Chủ nhiệm Dự án trình bày nội dung, phương pháp và kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”.
Hội thảo “Kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” - Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”

Ông Nguyễn Trung Phát, Chủ nhiệm Dự án trình bày tại Hội thảo

Theo đó, dữ liệu đầu vào để thực hiện việc khoanh định là toàn bộ thông tin có được từ kết quả thi công các hạng mục công việc được thiết kế trong Dự án và tài liệu cập nhật từ các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn. Căn cứ và phương pháp để khoanh vùng dựa theo quy định của Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, đã khoanh được các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong phạm vi Dự án với sản phẩm chính là Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho các tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu và khách mời đã đánh giá cao kết quả khoanh vùng hạn chế đã đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án. Dữ liệu để phục vụ khoanh vùng có độ tin cậy, được cập nhật đến thời điểm gần nhất; để thực hiện khoanh vùng, các tác giả đã lập các bản đồ trung gian theo từng tiêu chí và sử dụng phương pháp chồng ghép bản đồ để phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, đây là công tác được thực hiện khá công phu, thể hiện sự tin cậy của kết quả khoanh vùng. Mặt khác, bộ sản phẩm khoanh vùng hạn chế khai thác NDĐ của Dự án được lập và phân mảnh theo đơn vị hành chính cấp tỉnh để chuyển giao cho các địa phương rất đồ sộ, có ý nghĩa thực tiễn cao trong việc sử dụng kết quả nghiên cứu của Dự án.
Hội thảo “Kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” - Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”

Các khách mời tham dự và tham gia thảo luận tại Hội thảo

Các đại biểu và tập thể tác giả cũng đã thảo luận xung quanh các vấn đề: Số liệu sử dụng của từng chỉ tiêu để đánh giá mức độ tự bảo vệ của TCN bằng phương pháp DRASTIC; việc khoanh vùng hạn chế tại những nơi NDĐ có dấu hiệu bị ô nhiễm chỉ xuất hiện dạng điểm; việc sử dụng nguồn tài liệu trước đây để biên hội các bản đồ làm nền phục vụ cho khoanh định; cách thế hiện các sản phẩm (bản đồ, thuyết minh) theo quy định nhưng cũng dễ sử dụng, đặc biệt cho các nhà quản lý…

Chủ trì hội thảo đã đề nghị tập thể tác giả xem xét các vấn đề nêu trong quá trình Hội thảo, tiếp thu để hoàn thiện sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng kết quả thực hiện Dự án thông qua kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác NDĐ./.

Hội thảo “Kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” - Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”
Toàn cảnh Hội thảo
(Lại Thị Lương - CEVIWRPI)


Đối tác

 
>