Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019


Ngày 14/01/2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
Tới dHội nghị có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc và các đồng chí trong ban lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Lãnh đạo Liên đoàn; Trưởng, Phó Phòng các phòng chức năng; Đoàn trưởng, Phó Đoàn Trưởng, phụ trách kế toán; các chủ nhiệm dự án,….

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn Trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn Trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm qua, với sự chỉ đạo của Trung tâm, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Liên đoàn, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ viên chức và người lao động, Liên đoàn đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó có 02 nhiệm vụ Chính phủ, 02 nhiệm vụ chuyên môn, 01 nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Liên đoàn đã ký kết thực hiện nhiều hợp đồng về dịch vụ tài nguyên nước và sản xuất khác, với giá trị  46,7 tỷ đồng, đã tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân năm toàn Liên đoàn là 13.740.649 đồng/người/tháng.

Tại Hội nghị, Liên đoàn cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 như sau:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch và điều tra, tài nguyên nước theo hướng “kinh tế hóa ngành Tài nguyên và Môi trường”; gắn hoạt động điều tra vào phát triển kinh tế - xã hội vùng miền, lãnh thổ, đẩy mạnh sản xuất dịch vụ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả kinh tế; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên;

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tài nguyên nước được Bộ tài nguyên và Môi trường giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong nhằm nâng cao hiệu quả của công tác điều tra, điều tra, đánh giá và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước;

3. Tiếp tục xây dựng, đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật, quản lý đáp ứng ngày càng tốt hơn trong công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước và trong công tác điều hành, quản lý của Liên đoàn;

4. Tăng cường công tác tuyên truyền về các kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước, nâng cao vị thế của Liên đoàn (tăng cường viết bài về kết quả, sản phẩm các dự án, đề án nhiệm vụ, các nghiên cứu khoa học trên trang Web. và Tập san tài nguyên nước miền Trung của Liên đoàn);

Tại Hội nghị, đại diện các Phòng, đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã sôi nổi thảo luận, khẳng định các kết quả đạt được trong năm qua và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tìm kiếm các công việc ngoài vốn  nân sách cấp; biệt chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nâng cao nguồn nhân lực,…

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Tống Ngọc Thanh - Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đạt được trong năm 2018 và mong rằng trong thời gian tới Liên đoàn sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới để ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn Trưởng phụ trách Liên đoàn cảm ơn chân thành sự chỉ đạo đầy tâm huyết của Tổng Giám đốc Trung tâm và những ý kiến đóng góp nhiệt tình của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

Với tinh thần đoàn kết trong toàn Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy bày tỏ quyết tâm sẽ biến những chỉ đạo và ý kiến đó thành kế hoạch cụ thể, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Trung tâm đã trao tặng bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong những năm qua.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị tổng kết:

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019


Lại Thị Lương (CEVIWRPI)


Đối tác