HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020


            Ngày 19/7/2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.

            Tham dự Hội nghị sơ kết có Lãnh đạo Liên đoàn; Trưởng, Phó Phòng các Phòng và tương đương thuộc Liên đoàn; Thủ trưởng và Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Liên đoàn.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
Toàn cảnh Hội nghị

            Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn Trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

            Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Liên đoàn cùng với nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, viên chức và người lao động, Liên đoàn đã hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, khối lượng các nhiệm vụ Liên đoàn đã thực hiện đạt 25,77 tỉ đồng, đạt 79,2% kế hoạch năm 2020. Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” đã tiến hành thi công các hạng mục còn lại của Giai đoạn 1, thành lập Báo cáo tổng kết Giai đoạn 1 và đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý tiến hành nghiệm thu; các dự án còn lại tiếp tục được triển khai theo đúng tiến độ được phê duyệt.

            Đặc biệt trong tháng 4, Liên đoàn đã kịp thời triển khai thi công và hoàn thành 03 điểm cấp nước cho đồng bào dân tộc vùng cao, vùng khan hiếm nước tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, góp phần giải quyết nước sạch phục vụ bà con vùng khô hạn và đã được Bộ và Trung tâm đánh giá rất cao.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

            Tại Hội nghị, Liên đoàn cũng đã xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019:

            Liên đoàn tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quan trắc tài nguyên nước quốc gia và các dự án theo đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả; đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất dịch vụ với các địa phương,  xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước và trong công tác điều hành, quản lý của Liên đoàn.

            Tại Hội nghị, đại diện các Phòng quản lý, đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã thảo luận, góp ý kiến để giải quyết những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

           HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn Trưởng, Phụ trách Liên đoàn tổng kết Hội nghị

            Thay mặt cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn Trưởng, Phụ trách Liên đoàn cảm ơn những ý kiến đóng góp nhiệt tình của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Liên đoàn. Với tinh thần đoàn kết trong toàn Liên đoàn, ông Nguyễn Quang Huy bày tỏ quyết tâm sẽ biến những chỉ đạo và ý kiến đó thành kế hoạch cụ thể, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Cũng trong Hội nghị, Ông Ngô Gia Khánh - Chánh Văn phòng Liên đoàn thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn công bố Quyết định bổ nhiệm cho 6 đồng chí.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Lãnh đạo Liên đoàn trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệmĐối tác

 
>