ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2024

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2024


Ngày 1/4/2022, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Liên đoàn Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Liên đoàn với sự có mặt của 48 đoàn viên, trong đó: tham dự trực tiếp tại Đại hội 10 đoàn viên và trực tuyến là 38 đoàn viên.

Đại hội vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách, đồng chí Ngô Gia Khánh - Ủy viên BTV Đảng ủy - Bí thư Chi bộ Khối Nghiệp vụ, đồng chí Cao Duy Hải - Ủy viên BCH Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Đoàn Quan trắc tài nguyên nước miền Trung, đồng chí Tống Thanh Tùng - Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Ủy viên BCH Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường (tham dự trực tuyến) đến tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, đồng chí Ngô Minh - Bí thư Chi đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm Nhiệm kỳ 2022-2024.

Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung
Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung
Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung
Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Ông Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách phát biểu  chỉ đạo Đại hội
Ông Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách phát biểu
chỉ đạo Đại hội

Ông Ngô Gia Khánh - Ủy viên BCH Đảng ủy- Bí thư chi bộ khối nghiệp vụ phát biểu động viên đoàn viên thanh niên trong nhiệm kỳ mới
Ông Ngô Gia Khánh - Ủy viên BCH Đảng ủy- Bí thư chi bộ khối nghiệp vụ phát biểu động viên đoàn viên thanh niên trong nhiệm kỳ mới

Ông Cao Duy Hải - Ủy viên BCH Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn phát biểu tại đại hội
Ông Cao Duy Hải - Ủy viên BCH Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn phát biểu tại đại hội

Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024, với một số nhiệm vụ và chỉ tiêu.

Đại hội đã được đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy; Phó Liên đoàn trưởng phát biểu chỉ đạo và mong muốn trong thời gian tới mỗi cán bộ, đoàn viên sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa trong công việc, chủ động - xung kích - sáng tạo trong hoạt động Đoàn và phong trào thi đua lao động sản xuất, không ngừng xây dựng Chi đoàn, đơn vị và Liên đoàn vững mạnh. Tất cả cùng chung mục tiêu góp sức lực, trí tuệ, tuổi trẻ của lực lượng đoàn viên thanh niên, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các đoàn viên tham gia bầu cử tại Đại hội Chi đoàn Liên đoàn
Các đoàn viên tham gia bầu cử tại Đại hội Chi đoàn Liên đoàn

Đại hội cũng đã bầu ra được Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2022-2024, là 5 đồng chí có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có tinh thần nhiệt tình cống hiến để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, thúc đẩy hoạt động thanh niên của Chi đoàn Liên đoàn một cách tích cực và sôi nổi thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển lên một tầm cao mới. Bên canh đó, Đại hội cũng bầu ra 15 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều trà tài nguyên nước quốc gia. 

Với tinh thần làm việc làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đảng ủy trao tặng hoa Ban Chấp hành mới nhiệm kì 2022-2024 ra mắt Đại hội
Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đảng ủy trao tặng hoa Ban Chấp hành mới nhiệm kì 2022-2024 ra mắt Đại hộiĐối tác

 
>