Bộ nhận diện truyền thông Ngày Nước thế giới năm 2020

BỘ NHẬN DIỆN TRUYỀN THÔNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2020


Ngày Nước thế giới năm 2020 có chủ đề là “Water and Climate change” (Nước và Biến đổi khí hậu) nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên nước theo đó các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước giúp giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và tăng tính thích ứng với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
 
Biến đổi khí hậu làm tăng cường độ và tần suất của thiên tai và các sự kiện cực đoan liên quan đến nước (lượng mưa và lũ lụt không thể đoán trước, thiếu nước, khan hiếm nước và hạn hán). Dự đoán, hai phần ba dân số thế giới sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi thách thức về nguồn nước vào năm 2025. Từ đó, an ninh lương thực, sức khỏe và năng lượng cũng bị đe dọa. 
 
Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2020 là “Nước và Biến đổi khí hậu” nhằm nhấn mạnh giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước chính là chìa khóa giúp thích ứng tốt hơn đồng thời có thể giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, theo đó các nhà hoạch định chính sách phải coi tài nguyên nước như một giải pháp thiết thực giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời đối với cộng đồng người dân, thông qua các hoạt động nhỏ hằng ngày như sử dụng tiết kiệm nước cũng đã góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Bộ nhận diện truyền thông Ngày Nước thế giới năm 2020
 
Một số thông điệp Ngày Nước thế giới năm 2020:

- Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững giúp thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
- Tài nguyên nước phải là yếu tố trung tâm của các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. 
 
- Hãy góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc thay đổi các thói quen sử dụng nước hằng ngày. 
 
- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước. 
 
- Sử dụng nước hiệu quả là trách nhiệm của mỗi chúng ta. 

Bộ nhận diện truyền thông Ngày Nước thế giới năm 2020

(Nguồn: http://dwrm.gov.vn)


Đối tác

 
>