Hồ sơ năng lực

Tên giao dịch: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung
Tiếng Anh: Central Vietnam Division of Water Resources Planning and Investigation

- Địa chỉ trụ sở: Số 264 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: (84 - 258)3.831989     
- Số Fax: (84 -258)3.831.095
- Website: ceviwrpi.gov.vn
- Mã số thuế: 4200237109
- Tài khoản số:  116000033831 tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Khánh Hòa

Xem thêm (tại đây)  
HO SO NANG LUC Lien doan mien Trung_2023