Hội nghị Sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của các đơn vị thuộc Khối Thi đua Viện, Phân viện Trung ương

     Chiều 25/7, tại phòng họp Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có sự có mặt của ông Huỳnh Mạnh Thắng - Phó GĐ Sở Nội vụ; ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; bà Ung Thị Thu Trang - Trưởng phòng Thi đua khen thưởng; ông Đặng Viễn Phương - Chuyên viên phòng Thi đua Khen thưởng, cùng các đồng chí Lãnh đạo và thường trực Thi đua của 9 đơn vị trong Khối.

c5.jpg
Ông Ngô Gia Khánh - Thường trực Thi đua, Chánh Văn phòng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thông qua Chương trình Hội nghị
z4551096001972-7c879e7e6bd210215d84242ad2d720a8.jpg
Ông Nguyễn Quang Huy - Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Đại diện Đơn vị Phó Khối thông qua báo cáo Sơ kết của Khối các Viện, Phân viện Trung ương

     Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua tại các đơn vị được triển khai lan tỏa, đạt kết quả tốt; hầu hết đơn vị đều nhận được khen thưởng của ngành, địa phương. Toàn khối đã triển khai thực hiện 102 đề tài, nhiệm vụ, dự án khoa học các cấp. Trong đó có 12 đề tài, dự án cấp Nhà nước; 70 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học cấp bộ, tỉnh và 20 đề tài cấp cơ sở. Nhiều đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học đã được ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và trên cả nước. 
Sáu tháng cuối năm 2023, khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu khối đã đề ra, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện và nêu gương các điển hình từ các phong trào thi đua.

c13.jpg
Ông Huỳnh Mạnh Thắng - Phó GĐ Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội nghị
c15.jpg
Ông Nguyễn Đức Trí – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phát biểu ý kiến tại Hội nghị
z4551096010476-003ecd77d358467b34e850b861ec6a05.jpg
Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

c17.jpg
Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
z4551096001867-15c685079a862e8f0be58d8faf460d6e.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
c9.jpg
Ông Vũ Khắc Hùng – Phân viện trưởng Phân viện Thú y miền Trung cho ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp của Khối Thi đua
c11.jpg
Ông Vũ Khắc Hùng – Phân viện trưởng Phân viện Thú y miền Trung cho ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp của Khối Thi đua

Bài viết liên quan