Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028

baotainguyenmoitruong.vn
09-08-2023
Chia sẻ In bài viết

     Sáng 8/8, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường TN&MT đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
     Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đại diện lãnh đạo Công đoàn các Bộ, ngành; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho 36 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ TN&MT.

dh1-1.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội

     Công đoàn Bộ TN&MT thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV, nhiệm kỳ 2019-2023 
     Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Dương Trung Thành, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ TN&MT, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT cho biết, với chủ đề “Dân chủ – Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”, Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2019-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

dh2.jpg
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh và Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023-2028
dh3.jpg
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023-2028
dh4.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
dh5.jpg
Đồng chí Dương Trung Thành, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ TN&MT, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT báo cáo tại Đại hội

      Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT cho biết, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay có 36 công đoàn cơ sở với tổng số đoàn viên công đoàn là 8.545 người (trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động là 8.675 người); số nữ đoàn viên là 3.829 người (chiếm 44,8%); Đảng viên 4.581 người; Giáo sư 3 người; Phó Giáo sư, tiến sỹ 463 người; thạc sỹ 2.615 người; đại học 3.518 người; Trung cấp, cao đẳng 1.085 người. Hầu hết, cán bộ, công chức, viên chức, lao động các đơn vị có lập trường chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
     Trong nhiệm kỳ 2019 – 2023, hoạt động của Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Các Công đoàn cơ sở đã chủ động đề xuất, tham mưu với Thủ trưởng đơn vị, quan tâm chỉ đạo các mặt hoạt động, tổ chức các hoạt động Văn nghệ – Thể thao tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sức khỏe và tích cực tham gia vào chương trình giao lưu giữa cán bộ, công chức, người lao động giữa các đơn vị trong Bộ, nhằm tăng cường tình đoàn kết.
     Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, phản ánh trung thực và kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp từ thực tiễn đến lãnh đạo đơn vị để kịp thời xử lý, điều chỉnh. Đã có sự phối hợp giữa chính quyền với công đoàn tạo sự đồng thuận và đạt hiệu quả cao, đồng thời thống nhất xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

dh6.jpg
Đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT báo cáo tại Đại hội

     Đồng chí Vũ Thị Mai Lan cũng cho biết, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2019-2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ và các cấp Công đoàn đã đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn cấp trên phát động, thực hiện thắng lợi nghị quyết và các chỉ tiêu Đại hội IV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra.
     Tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Lan cũng báo cáo kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2019-2023 được thể hiện trên các mặt công tác như: Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Hoạt động nữ công; Công tác xã hội – từ thiện; Công tác quản lý tài chính công đoàn;…
     Trong nhiệm kỳ 2019-2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Bộ và các cấp công đoàn trực thuộc, hoạt động của Công đoàn Bộ đã có nhiều khởi sắc đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ; chủ động trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước theo phương châm thiết thực và hiệu quả; tích cực đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Hoạt động của các cấp Công đoàn Bộ đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường.
     Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, triển khai có hiệu quả các hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, luôn quan tâm, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng chỉ đạo công đoàn các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách, đặc biệt các văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và vai trò của tổ chức công đoàn.
     Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh, toàn diện
     Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Vũ Thị Mai Lan cho biết, với mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động phong trào thi đua của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Bộ sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ như sau: Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu của công tác hoạch định chính sách vĩ mô của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; Tăng cường công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; Phát triển đoàn viên đi đôi với nâng cao chất lượng đoàn viên, quản lý đoàn viên; Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn; Tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc;…
     Ban Chấp hành Công đoàn Bộ TN&MT lần thứ V đưa ra các chỉ tiêu như: 100% người lao động, đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, phổ biến, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của công đoàn cấp trên; 100% công đoàn trực thuộc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa do Công đoàn Bộ và công đoàn các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội triển khai; 100% công đoàn trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác công đoàn của Bộ TN&MT nhiệm kỳ qua luôn nỗ lực, sáng tạo, với những chương trình, hoạt động ngày càng hiệu quả, ý nghĩa, xứng đáng với vai trò ngày càng quan trọng, tạo nên sức mạnh chung trong cả hệ thống chính trị của Bộ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho ngành TN&MT.

km1-2.jpg
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn Bộ TN&MT cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới

     Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, trong chặng đường hơn 20 năm xây dựng và  phát triển, Bộ TN&MT đã tổ chức thực hiện hiệu quả và tham mưu nhiều chủ trương, chính sách mới để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng; tham mưu xây dựng đồng bộ thể chế, pháp luật, nghị định chuyên ngành trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội theo thẩm quyền thông qua, đảm bảo sự phát triển của đất nước gắn với bảo vệ môi trường. Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch bệnh covid – 19 nhưng các cấp ủy đảng, các cấp công đoàn đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sự vào cuộc của cả hệ thông chính trị, sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần quan trọng thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
     Trong nhiệm kỳ Đại hội 2019-2023, với ý chí bản lĩnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, tư duy đổi mới, Công đoàn Bộ TN&MT đã phát huy vai trò, trách nhiệm và đóng góp to lớn đối với sự phát triển của ngành TN&MT. Các hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng tập trung, hướng về người lao động. Cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn truyền thống, công đoàn đã thường xuyên đổi mới tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia; đã chủ động tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật để sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường kiến tạo cho sự phát triển bền vững và đạt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
     Đặc biệt, các đoàn viên Công đoàn đóng vai trò hạt nhân trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về trách nhiệm và hành động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước với mục tiêu hướng đến quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong xu thế phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
     Cùng với đó, Công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, hệ thống chính trị, xây dựng công sở văn minh văn hóa, tạo môi trường làm việc đoàn kết, vui tươi, dân chủ, khích lệ tinh thần thi đua lao động, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình và hướng về các địa phương, cơ sở thường xuyên và hiệu quả hơn.
     Phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo trong các cấp công đoàn
     Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh, thời gian tới là giai đoạn đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao, xây dựng thể chế quản lý đồng bộ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đưa nền kinh tế năng động phát triển nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng quốc tế ngày càng lớn và môi trường với nhiều đóng góp cho mục tiêu quan trọng. Những tham mưu để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn chuyển đổi năng lượng công bằng, năng lượng xanh, hướng tới phát triển sự bền vững trong bối cảnh thế giới, khu vực còn nhiều biến động phức tạp và khó lường là rất quan trọng.
Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đó, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn Bộ TN&MT cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể là:
     Thứ nhất, Công đoàn Bộ và các đoàn viên công đoàn cần chủ động tiếp cận xu thế, nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến để áp dụng đối với ngành TN&MT nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, phát huy các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó nâng cao năng suất lao động, năng lực quản lý nhà nước. Các cấp công đoàn cần vận dụng sáng tạo các phương thức tuyên truyền có tác động nhanh, lan tỏa như Internet, mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đưa các hoạt động văn hóa, tinh thần đến đông đảo công đoàn viên cũng như công tác đấu tranh mạnh mẽ với các quan điểm sai trái.
     Thứ hai, Công đoàn Bộ TN&MT cần tham gia tích cực công tác kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy của Bộ, của ngành đáp ứng ngày càng cao trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý tài nguyên và môi trường trong tình hình mới. Tăng cường giám sát, phản biện, xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên môi trường. Đặc biệt, hiện nay Bộ TN&MT đang được giao xây dựng, chỉnh lý các luật quan trọng như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Địa chất và Khoáng sản và các Nghị định quan trọng. Tiếp tục lắng nghe, phản hồi, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết các khuyến nghị của đoàn viên đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ và hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
     Thứ ba, Công đoàn Bộ cần tăng cường xây dựng khối đoàn kết các cơ quan, đơn vị chú trọng phát triển các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong công sở. Thường xuyên quan tâm chăm lo đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Triển khai thực hiện nhiều hơn các chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh; khuyến khích tập hợp, phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo của các đoàn viên, đặc biệt là những nhà khoa học, các nhà chuyên môn, chuyên ngành của Bộ và của ngành TN&MT.
     Thứ tư, Công đoàn Bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đặc biệt các huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
     Thứ năm, Công toàn Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đây là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới, cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động bởi chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn, là kết quả có sức thuyết phục nhất đối với người lao động để người lao động tích cực tham gia đóng góp cho Công đoàn, cho Bộ TN&MT. Vì vậy, đòi hỏi các hoạt động của Công đoàn cần tập trung tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong tổ chức và chất lượng của các hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, chức năng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động toàn ngành.
     Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định, với tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết, sáng tạo cùng với khí thế vui tươi, phấn khởi của Đại hội, Công đoàn Bộ TN&MT sẽ có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn và hiệu quả hơn.

km3-1.jpg
Quang cảnh Đại hội

     Tạo môi trường làm việc sáng tạo, khơi dậy tình yêu ngành, yêu nghề tới mỗi công đoàn viên
     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam đánh giá, Công đoàn Bộ TN&MT đã tham gia thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác và các Nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên đến đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng cơ quan đoàn kết thống nhất, sẻ chia… Điều này đã trở thành chủ thể góp phần kiến tạo nên giá trị chung của Bộ, của Ngành TN&MT.
     Gợi mở về phương hướng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Bộ TN&MT cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động công đoàn, tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổ chức các chương trình, sự kiện ý nghĩa, tiếp tục hun đúc sức mạnh tập thể, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để mỗi cá nhân tiếp tục sáng tạo và cống hiến, đặc biệt là đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công đoàn, sinh hoạt công đoàn; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tạo môi trường làm việc sáng tạo, khơi dậy tình yêu ngành, yêu nghề, tinh thần phụng sự, cống hiến, có trách nhiệm cao với công việc tới mỗi công đoàn viên.
 

dh9.jpg
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

     “Công đoàn Bộ TN&MT phải thực sự là cầu nối gắn kết các công đoàn viên, giữa các cấp công đoàn với tổ chức Đảng, chính quyền để phát huy thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và của ngành TN&MT nói riêng” – Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.
     Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ TN&MT khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí. Đồng thời, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

dh10.jpg
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023-2028
dh11.jpg
BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tri ân các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 không tham gia BCH Công đoàn Bộ nhiệm kỳ mới

Bài viết liên quan