Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh chủ trì Hội nghị giới thiệu nhân sự Quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV

baotainguyenmoitruong.vn
07-08-2023
Chia sẻ In bài viết

     Chiều ngày 3/8, Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ trì Hội nghị giới thiệu nhân sự Quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh Thứ trưởng Bộ TN&MT.

bt1-1.jpg

     Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Bộ TN&MT: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành; đại diện các Ban Đảng Trung ương; Các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT, Đảng ủy Bộ TN&MT; lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đoàn thể, đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

bt2.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh Thứ trưởng Bộ TN&MT

     Thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã tổ chức thành công các Hội nghị lựa chọn nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Bộ TN&MT, bảo đảm đúng quy trình theo quy định của Đảng.
     Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đánh giá các Hội nghị đã thể hiện tinh thần tập trung, giới thiệu được hai đồng chí thuộc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đồng thời nhấn mạnh mong muốn các đồng chí được giới thiệu sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, trau dồi, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

bt3-1.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí Thứ trưởng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

     Bên cạnh việc giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ TN&MT đã tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Thứ trưởng Bộ TN&MT: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành và Lê Minh Ngân.
     Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đánh giá sự tín nhiệm của công chức, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đối với các đồng chí Thứ trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành TN&MT; đồng thời giúp mỗi đồng chứ Thứ trưởng Bộ TN&MT được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

bt4.jpg
Các đồng chí Thứ trưởng Bộ TN&MT bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV, Nhiệm kỳ 2026 – 2031

     Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện nghiêm theo quy định, với tinh thần khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.
     Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Thứ trưởng Bộ TN&MT đã thành công tốt đẹp, hoàn thành đúng những nội dung, chương trình đề ra theo quy định của Đảng.
     Tại Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh mong muốn các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường.
     Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đồng thời từ kết quả này các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành TN&MT.

bt6.jpg
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT bỏ phiếu tại Hội nghị
bt7.jpg
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT bỏ phiếu tại Hội nghị chiều 3/8

Bài viết liên quan