Việt Nam – Hàn Quốc: Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý tài nguyên nước

Nguồn: dwrm.gov.vn
02-07-2024
Chia sẻ In bài viết

        Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 16 diễn ra tại thủ đô Seoul Hàn Quốc vào ngày 01/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Han Wha-jin đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Chính sách sử dụng tài nguyên nước của Bộ Môi trường Hàn Quốc.
        Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mục tiêu tăng cường, tạo điều kiện cho các Bên cùng hợp tác và phát triển trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, lưu vực sông; khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực chung, hướng tới một tương lai nước bền vững và công bằng. 
Trong đó, mục tiêu cụ thể là hỗ trợ triển khai Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, được Quốc hội khóa XV phê duyệt ngày 27/11/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt và góp phần đảm bảo đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là mục tiêu SDG 6 về “Đảm bảo tiếp cận với nước và vệ sinh cho tất cả mọi người”.

1-hq-1
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Han Wha-jin chứng kiến Lễ trao Biên bản hợp tác giữa Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Chính sách sử dụng tài nguyên nước của Bộ Môi trường Hàn Quốc

        Theo đó, các nội dung và lĩnh vực hợp tác chính được Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Chính sách sử dụng tài nguyên nước của Bộ Môi trường Hàn Quốc xác nhận bao gồm: Tăng cường hệ thống pháp luật và các quy định về quản lý tài nguyên nước; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên nước và điều hòa, phân bổ nguồn nước công bằng; Đảm bảo an ninh nguồn nước và nâng cao hiệu quả sử dụng nước; Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án tăng cường quản lý tài nguyên nước thông minh.
        Cùng với đó, hỗ trợ triển khai Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, ưu tiên nội dung phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và phát triển hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý tài nguyên nước cho cán bộ quản lý các cấp;…

2-hq
Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh  và Cục trưởng Cục Chính sách sử dụng tài nguyên nước của Bộ Môi trường Hàn Quốc Seung-Hwan Lee trao Biên bản ghi nhớ hợp tác 

      Về hình thức hợp tác, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Chính sách sử dụng tài nguyên nước của Bộ Môi trường Hàn Quốc được triển khai trên cơ sở trao đổi thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn tốt về quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quản lý tài nguyên nước thông minh; Phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo nhằm cập nhật chính sách, trao đổi thông tin về quản lý tài nguyên nước; Hỗ trợ tăng cường năng lực, tổ chức đào tạo, tập huấn thực tế theo chuyên đề về quản lý tài nguyên nước.
     Đồng thời, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác, phối hợp xây dựng, thực hiện các dự án quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, quản lý tài nguyên nước thông minh trong bối cảnh tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

3-hq
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Han Wha-jin chứng kiến Lễ trao Biên bản hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc
4-hq
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

        Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, nhằm tăng cường và triển khai thực hiện khung thể chế pháp luật về tài nguyên nước, tiệm cận với xu thế chung của thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung, Cục Quản lý tài nguyên nước nói riêng đã có nhiều hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn tốt về quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là trong quá trình xây dựng Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. Thông qua sự hỗ trợ và kết nối của Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI), Bộ Môi trường Hàn Quốc đã hỗ trợ phía Việt Nam nghiên cứu chính sách và tham quan học tập kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước tại Hàn Quốc.
        Bên cạnh đó, ngày 01/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về môi trường với Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc nhằm tăng cường hợp tác song phương, đồng thời đóng góp vào các giải pháp và chiến lược về các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước, v.v. cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền quốc gia.
        “Biên bản ghi nhớ hợp tác cấp Cục này được đề xuất ký kết nhằm triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ cấp Bộ nêu trên, đồng thời thúc đẩy hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước với Hàn Quốc, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, an sinh xã hội, củng cố chuỗi nước – lương thực – năng lượng, giảm thiểu xung đột trong khai thác sử dụng nước ”, Cục trưởng Châu Trần Vĩnh cho biết. 


 

Bài viết liên quan