Singapore ra mắt chương trình thích ứng biến đổi khí hậu liên quan nguồn nước

Nguồn tin: vov.vn
02-07-2024
Chia sẻ In bài viết

        Trong khuôn khổ Tuần lễ Nước quốc tế Singapore 2024, Quỹ Quốc tế Singapore và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã công bố sáng kiến Đối tác Đông Nam Á về thích ứng biến đổi khí hậu thông qua nguồn nước (SEAPAW).
Tổng thống nước chủ nhà Tharman Shanmugaratnam nhấn mạnh, Đông Nam Á ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trước tình trạng khan hiếm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, thúc đẩy các giải pháp quản lý và sử dụng nguồn nước hiệu quả và bền vững hơn là điều rất quan trọng.
       Ông Tharman cho biết, chương trình Đối tác Đông Nam Á về thích ứng biến đổi khí hậu thông qua nguồn nước sẽ là chương trình hợp tác khu vực đầu tiên huy động sự tham gia của cả lĩnh vực công và tư nhân nhằm thúc đẩy các giải pháp tăng cường khả năng phục hồi của nguồn tài nguyên nước như một chiến lược quan trọng thích ứng với biến đổi khí hậu.
 

nguon_nuoc.png_1

       Tân Giám đốc của chương trình SEAPAW, Giáo sư Khoo Teng Chye cho biết, chương trình này sẽ đóng vai trò thúc đẩy các chính sách đổi mới nhằm tăng quy mô đầu tư, khả năng tiếp cận, phục hồi và tính bền vững của nguồn tài nguyên nước. Ngoài ra, xây dựng các dự án ưu tiên xuyên biên giới, ứng dụng công nghệ mới và các giải pháp đã được chứng minh là khả thi về mặt kinh tế nhằm quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước sẽ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chương trình.
       Điều này sẽ góp phần vào giải quyết các thách thức biến đổi khí hậu, hướng tới một tương lai bền vững và công bằng hơn.
 

Bài viết liên quan