Hội thảo Khoa học “Khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước dưới đất vùng cồn cát ven biển và vùng khan hiếm nước Nam Trung bộ”.

        Ngày 05/07/2024 vừa qua, Hội thảo khoa học với chủ đề “Khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước dưới đất vùng cồn cát ven biển và vùng khan hiếm nước Nam Trung Bộ” đã diễn ra thành công. Hội thảo là một nội dung khoan học quan trọng của 02 đề tài cấp nhà nước, do Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Đề tài ĐTĐLCN.86/21) và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước Quốc gia (Đề tài ĐTĐLCN.63/21) tổ chức, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà chuyên môn, nhà quản lý đến từ nhiều tổ chức và cơ quan có uy tín, như: Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia; Bộ Khoa học và Công nghệ; Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các địa phương đại diện cho khu vực Nam Trung bộ (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận), vv.... Hội thảo được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, một trong các đơn vị tham gia thực hiện đề tài là đơn vị đăng cai.

AD_4nXcL6qeUnkFSH2fXc-1_6j22C-lr9DTQv0IlwV4-v6ALh3cp8IAAL3NR3pJ7GuulSM38TJFrTI69D-djBJChTBqmvnf23xX6e18YyEZqMuEqGhB6rRrlfOQTJ_nzXPOyA1AuIG3jnXM9vlyLNLBq8G6W4IM?key=CPRa3PeLDcT660fhn2TnIw
PGS. TS. Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch hội Địa chất thủy văn Việt Nam, chủ nhiệm đề tài ĐTĐLCN.86/21 phát biểu khai mạc hội thảo

        Tại hội thảo, các đại biểu tham gia trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận về các nội dung có liên quan đến chủ đề của hội thảo, như: đề xuất bộ tiêu chí bảo vệ chống suy thoái phục vụ khai thác bền vững nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao và vùng khan hiếm nước, đề xuất giải pháp khoa học và chính sách nhằm bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất tại các vùng núi cao và vùng khan hiếm nước, đề xuất các giải pháp khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất tại các vùng núi cao và vùng khan hiếm nước. Các nội dung trình bày tại hội thảo bao gồm cả những nội dung mang tính khoa học, lý thuyết chung, cũng như các nội dung mang tính thực tiễn được rút ra liên quan đến vấn đề khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước đối với các vùng cồn cát ven biển, vùng khan hiếm nước, đặc biệt là trong điều kiện thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn trong các vùng cồn cát ven biển Nam Trung bộ.
        Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan quản lý. Các ý kiến đóng góp tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách; thảo luận về các căn cứ khoa học và thực tiễn; đề xuất các giải pháp cụ thể để khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước dưới đất tại vùng cồn cát ven biển và vùng khan hiếm nước Nam Trung Bộ. Những giải pháp và khuyến nghị đưa ra không chỉ mang tính khoa học mà còn có giá trị thực tiễn cao, góp phần vào việc bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước dưới đất tại các vùng cồn cát ven biển và vùng khan hiếm nước ở Nam Trung Bộ. Kết quả thu được tại hội thảo sẽ đóng góp phần quan trọng cho các đơn vị thực hiện đề tài bổ sung, hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của các đề tài đã nêu.
        Hội thảo cũng là cơ hội để các nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý và khai thác tài nguyên nước.
        Một số hình ảnh của Hội thảo:

AD_4nXdz6Gq4Nh7xTLOZtqtOmEjaqqmrUvIPoZJsGBKPnoowQcsTPtySxAkom0z0tB9_Vgot1LeRizCYvtBdLXs4r-MOSlKGRq40SmHim8Zcq6ReV2_ZZlf5kJpo0R1J-8qS0cVfocV8rffRT0mIKotESAaSHZo?key=CPRa3PeLDcT660fhn2TnIw

AD_4nXcSpB7IpjwcDdWDe3hMK3thRAgakIUIWduFP8NNpblKEO1PaneWv219NRdRW5TApJrfTxhANdvf5-ESrpLZgsGFdsllc6ROjDaEDVl_dcCZfdlD6jP6znS5DAyVcTUSi5AEUcbvPRaYaa11W_JVBZuqb0E?key=CPRa3PeLDcT660fhn2TnIw

AD_4nXcqP5ZQck6ZTCVQT8qJaoGX9QI7fTGlv4cp6tfDWiTJRKUxwZiyZRpLXWtU5zhuPzLSIqC7HNcmCc6iRPHl27NE08rpcHYiEl53o_z0rwQSPl94kIEtMkdX1iThFtr8SJXgbwmd2BeFx1C4TLPvtzCvJ_E?key=CPRa3PeLDcT660fhn2TnIw
Một số báo cáo tham luận được trình bày tại hội thảo

AD_4nXfSr1WXaN8KqNYx3gW-C5Kj4EsDGkuzkdCUKdP9458KOacg0UD9-kRpavLIIDvDbytoj32oAKrj72FJq-i09ui6dCqrttahw1aJaz9Vfw3Das9yyzMDC_8mILdJrM53273wg7ox9S0R3JedrONrOF_uj_0?key=CPRa3PeLDcT660fhn2TnIw

AD_4nXdoSyg-47DJ9V7W-qxpcLmOXVj_mkS79-4fwxUEVpiT-QpLeE4NiC_RfcuXg2uJT-DmUSTypQ3y-Gp-MhppbVYWTFGC-28qFhGpwiARBHO7jJ3Ak3QFvk-gEIig2vzu-5t0Q_fez0zGtQIpT4H579eSAhw?key=CPRa3PeLDcT660fhn2TnIw

AD_4nXdZOyQbtPf0MX-lj_mis9W8X81_jztGLDETh0AnI1OGPdSsR0UO61FmmmkabntgZxvyJ6oA94QFPEAxVx6n9YuRUpx39kwmdXwIlLz-IJJFQOvhwPNwOwswpNXHchHfq-iSafyXiH9HEBphqSPPHNJAodE?key=CPRa3PeLDcT660fhn2TnIw

AD_4nXcqRxSvXFQYzuOUaQPpqkA9Qby7JAtFAGIvZYg1aEoM0iak6Dr8Uy-Tu6gCKdtLb1QdySVnarNzwVc5steOG6pgldNR6Qrsx57WQTqCzli9bp4Gn3ExgKX__5hb1tIuKO_pKReb7Hi5-x4iH-w9nNhndE4?key=CPRa3PeLDcT660fhn2TnIw

AD_4nXej6qSdoyJGrvEHEEAQ2mnT3qh0ZWQ3Js0z4RH0OeEeh1bV1vXbJu4p5yGiDURVwfpqGJRBB9d_wGIOH8vpn5kKaImvsG-iL-xvt8C0ERFNywC8xi3egk76dJQDskWELJdsNgnEcX5kY4RLuK_PyLQMVug?key=CPRa3PeLDcT660fhn2TnIw


 

Bài viết liên quan