Giới thiệu Liên đoàn

 04-04-2023

Chào mừng các Quý vị đại biểu và Quý độc giả đến với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung!

sep-huy.jpg


Ban Lãnh đạo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung (Liên đoàn) cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động xin được gửi lời chào trân trọng đến Quý vị đại biểu và Quý độc giả.  
Hơn 45 năm xây dựng và phát triển, với nỗ lực sáng tạo không ngừng, vượt qua bao thử thách, đến nay Liên đoàn đã trở thành một trong những đơn vị chủ lực thực hiện công tác điều tra cơ bản, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
Với đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức có trình độ cao, chuyên môn và kỹ thuật giỏi, Liên đoàn trong gần nửa thế kỷ qua đã hoàn thành được khối lượng điều tra cơ bản rất lớn về địa chất công trình - địa chất thủy văn và tài nguyên nước. Đã chủ trì, đồng chủ trì, tham gia và phối hợp thực hiện thành công được nhiều đề án, dự án cấp Chính phủ, cấp Bộ và cấp cơ sở; tìm kiếm và khai dẫn được nhiều nguồn nước đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, môi trường và nghiên cứu khoa học của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các thế hệ viên chức và người lao động của Liên đoàn đã không kể khó khăn, luôn hăng say lao động, sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.   
Trong giai đoạn hiện nay, Liên đoàn đã không ngừng vươn lên, chủ động trong mọi hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động, sản xuất, phục vụ tích cực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nỗ lực làm chủ kỹ thuật, công nghệ mới, không ngừng mở rộng thị trường, tạo nguồn lực bảo đảm sự phát triển, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và người lao động toàn Liên đoàn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Trung tâm, của ngành tài nguyên và môi trường.  
Liên đoàn trân trọng biết ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Cảm ơn sự hợp tác của toàn thể các cơ quan từ trung ương đến địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước.  
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung xin gửi tới các Quý vị lời cảm ơn và lời chào trân trọng!

 Liên đoàn trưởng   
 ThS. Nguyễn Quang Huy