Hội thảo đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng

 10-11-2023

     Ngày 8/11, tại Lạng Sơn, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng”. Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến chủ trì Hội thảo.
     Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh các Sở, ban, ngành thuộc các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến phát biểu tại Hội thảo

     Báo cáo tại Hội thảo, ông Lê Thanh Tùng – Phó trưởng phòng giám sát tài nguyên nước, Trung tâm giám sát và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông (Cục Quản lý tài nguyên nước) cho biết, phạm vi thực hiện của nhiệm vụ Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng”  là toàn lưu vực sông (LVS) Bằng Giang – Kỳ Cùng thuộc 3 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn; các sông, suối liên tỉnh, liên quốc gia thuộc LVS Bằng Giang – Kỳ Cùng có tính chất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
 

ông Lê Thanh Tùng – Phó trưởng phòng giám sát tài nguyên nước, Trung tâm giám sát và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông trình bày báo cáo tại Hội thảo

     Ông Lê Thanh Tùng cũng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị thực hiện đã bám sát các nội dung của đề cương và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về công tác đánh giá SCT của các nguồn nước, bao gồm: Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và Quyết định số 154/QĐ-TCMT.
     Kết quả đánh giá SCT các đoạn sông là cơ sở để xây dựng các dự thảo Quyết định phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải và Kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc LVS Bằng Giang – Kỳ Cùng.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

      Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã phát biểu, trao đổi ý kiến về các nội dung liên quan đến quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng nhằm cụ thể hóa các nội dung về kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đã được quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đối với lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng làm cơ sở để các Bộ, địa phương kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước, bảo vệ chức năng của nguồn nước, quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo quy định; xác định mục tiêu, lộ trình, kế hoạch giảm xả thải và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước mặt trên các đoạn sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước;…
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

     Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đề nghị Trung tâm giám sát và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông tổng hợp, tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo.
     Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến cũng nhấn mạnh cần thực hiện đánh giá SCT bổ sung đối với thông số tổng Ni-tơ, tổng Phốt-pho và các thông số chất lượng nước khác làm căn cứ thực tế diễn biến chất lượng nước của các sông, suối để rà soát điều chỉnh hoặc đánh giá lại SCT các nguồn nước cho phù hợp.