Họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ: “Khoanh định, công bố danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

 03-10-2023

     Ngày 02/10/2023 tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu cấp cơ sở Nhiệm vụ: “Khoanh định, công bố danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” theo quyết định số 139/QĐ-TNNMT, ngày 10/5/2023 của Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu gói thầu: Khoanh định, công bố danh mục, bản đồ hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Hội nghị thẩm định có mặt đầy đủ các thành viên của hội đồng theo quyết định, gồm: Ths. Nguyễn Quang Huy - Liên đoàn trưởng, Chủ tịch Hội đồng; Ths. Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; Ths. Đặng Văn Quyền - Thư ký Hội đồng; Ts. Ngô Tuấn Tú - Hội địa chất thủy văn Việt Nam - UV phản biện 1; Ts. Vũ Mạnh Hải - Phó Liên đoàn trưởng - UV Phản biện 2; Cùng với sự tham gia của các thành viên gồm: Ths. Nguyễn Trung Phát, Ths. Đỗ Xuân Khôi, Ths. Đàm Văn Nam, Ths. Lương Thượng Đạt - Thành viên Hội đồng; Ths. Bùi Thành Nam - Chủ nhiệm nhiệm vụ cùng các cán bộ kỹ thuật tham gia thực hiện nhiệm vụ. 

nt1.jpg
ThS. Nguyễn Ton -  Đại diện Hội đồng phát biểu khai mạc

   Sau khi thư ký công bố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Nhiệm vụ, Ths. Nguyễn Ton - Phó Chủ tịch Hội đồng - Chủ trì Hội nghị giới thiệu chung về nhiệm vụ “Khoanh định, công bố danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” cũng như mục tiêu của hội nghị là nhằm thu được các ý kiến đóng góp từ các nhà quản lý, các nhà chuyên môn cho kết quả khoanh định vùng hạn chế và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện.
     Thay mặt cho tập thể những người thực hiện, Ths. Bùi Thành Nam - Chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo những kết quả đã thực hiện như: cơ sở thông tin dữ liệu, các phương pháp và khối lượng đã thực hiện, các kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Khánh Hòa.

nt2.jpg
Ths. Bùi Thành Nam -  Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo kết quả thực hiện

     Tại hội nghị thẩm định, dưới sự điều hành của Ths. Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch hội đồng, các đại biểu tham dự đã thảo luận, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, những vấn đề cần xem xét, chỉnh sửa, bổ sung. Các ý kiến đóng góp cơ bản nhất trí với kết quả khoanh định và phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Khánh Hòa mà tổ thực hiện đã xây dựng. Song cũng lưu ý những vấn đề về rà soát, cập nhật lại thông tin, dữ liệu đầu vào, các thông tin về chất lượng nước, hiện trạng cấp nước tập trung cần làm rõ hơn các thông tin và số liệu vì nó có ảnh hưởng đến kết quả khoanh định và phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất. Đây là những ý kiến đóng góp quý báu, giúp tổ thực hiện dự án có thể hoàn thiện kết quả khoanh định vùng hạn chế và lập phương án thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo mục tiêu đề ra.
     Thay mặt tập thể tổ thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ đã có một số ý kiến giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp của hội đồng. Chủ nhiệm nhiệm vụ cũng hứa sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp này để bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện kết quả khoanh định vùng hạn chế và lập phương án thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một cách chính xác nhất, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của nhiệm vụ.
     Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu và chủ nhiệm nhiệm vụ, Ths. Nguyễn Quang Huy - Chủ trì hội nghị đã kết luận, đề nghị tổ thực xem xét, tiếp thu và bổ sung làm rõ các nội dung đã trao đổi của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo, giao thư ký hội đồng giám sát việc chỉnh sửa và giao nộp hồ sơ, sản phẩm sau chỉnh sửa cho hội đồng để báo cáo Liên đoàn và làm các thủ tục trình nộp và phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
     Một số hình ảnh của hội nghị:

nt3.jpg
Toàn cảnh hội nghị
nt4.jpg
TS. Ngô Tuấn Tú (chuyên gia) – Hội ĐCTV Việt Nam, UV phản biển 1 phát biểu ý kiến tại hội nghị