Trung tâm QH&ĐTTNNQG tích cực tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015

TRUNG TÂM QH&ĐTTNNQG TÍCH CỰC THAM GIA TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015


Trong không khí chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), tối ngày 28 tháng 8 năm 2015, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, Lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015 đã diễn ra trang trọng. Triển lãm kéo dài đến ngày 03/9/2015.

Trung tâm QH&ĐTTNNQG tích cực tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015

 Khu vực trưng bày về lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ TNMT tại Triển lãm

Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015 với chủ đề "Đổi mới, hội nhập và phát triển" nhằm giới thiệu, tôn vinh những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.
Một số hình ảnh, hiện vật trưng bày ở lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ TNMT

Nhận thức được ý nghĩa chính trị to lớn đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian từ ngày 27/8 đến 03/9/2015, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tích cực trong công tác chuẩn bị và tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015.

Trung tâm QH&ĐTTNNQG tích cực tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015

Mô hình mô phỏng các tầng chứa nước, tuyên truyền về bảo vệ nguồn nước của Trung tâm QH&ĐTTNNQG được trưng bày tại Triển lãm

Là đơn vị có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác quy hoạch, điều tra tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc, Trung tâm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Trong đó, việc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tìm thấy nguồn nước dưới đất tại Mèo Vạc (thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) ở độ cao 1.000 - 1.500m so với mực nước biển đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nước cho nhân dân vùng cao. Đó không chỉ là một trong những thành tựu nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường mà đó còn là thành tựu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi phía Bắc của Việt Nam.


Đối tác

 
>