Tin trong nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia: Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản...

12/03/2018

"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Thấm nhuần lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lịch sử 10 năm xây dựng, phát triển, Đảng ủy và lãnh đạo Trung... Chi tiết


Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các khu đô thị...

23/02/2017

Sáng ngày 20/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn". Tham dự cuộc họp có Tổng... Chi tiết


Một số thông điệp truyền thông Ngày Nước thế giới 2017

21/03/2017

Ngày Nước thế giới 2017 có chủ đề là “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài... Chi tiết


Chủ đề "Ngày Nước thế giới - 22/3"

21/03/2017

Hàng năm, Liên Hiệp Quốc lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày "Nước thế giới" để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước. Đây là sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp trái đất để... Chi tiết


Hội thảo tập huấn về tổng quan công tác quan trắc nước dưới đất

26/02/2017

Ngày 22/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi Hội thảo tập huấn kỹ thuật chuyên môn về quan trắc, dự báo tài nguyên nước. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các phòng... Chi tiết


Đối tác