Thông tin tài nguyên nước

Giới thiệu mạng lưới quan trắc

22/09/2015

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đang thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hiện tại có 7 trạm quan trắc cố định tài nguyên nước mặt và 12 trạm... Chi tiếtKẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 10 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

19/11/2015

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính, theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII),... Chi tiếtNội dung đang được cập nhật.


Nội dung đang được cập nhật.


Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng duyên hải Nam...

21/03/2017

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài... Chi tiết
Đối tác