Thông tin tài nguyên nước

Giới thiệu mạng lưới quan trắc

22/09/2015

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đang thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hiện tại có 7 trạm quan trắc cố định tài nguyên nước mặt và 12 trạm... Chi tiếtGia lai: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2021

11/05/2021

Gia Lai là một tỉnh nằm trên 3 lưu vực sông Sê San, Srê Pôk và Ba-Kỳ Lộ có diện tích tự nhiên là 15.536,92 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 77 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc TNN mặt... Chi tiếtNội dung đang được cập nhật.


Nội dung đang được cập nhật.
Đối tác

 
>