Thông tin quan trắc

Gia lai: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2021

11/05/2021

Gia Lai là một tỉnh nằm trên 3 lưu vực sông Sê San, Srê Pôk và Ba-Kỳ Lộ có diện tích tự nhiên là 15.536,92 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 77 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc TNN mặt... Chi tiết


Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Kon Tum tháng 4 năm 2021

11/05/2021

Kon Tum là một tỉnh thuộc lưu vực sông Sê San có diện tích tự nhiên là 9.676,5 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 26 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất. Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia... Chi tiết


Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đắk Nông tháng 4 năm 2021

11/05/2021

Đắk Nông là một tỉnh nằm trên 2 lưu vực Srê Pôk và Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.515,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất. Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được... Chi tiết


Lâm Đồng: Kết quả quan trắc nước dưới đất tháng 4 năm 2021

10/05/2021

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 9.764,8 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 37 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 02 trạm quan trắc TNN mặt Đại Ninh và Cát Tiên.... Chi tiết


Đắk Lắk: Kết quả quan trắc tài nước dưới đất tháng 4 năm 2021.

10/05/2021

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 45 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên.... Chi tiếtĐối tác

 
>