Thăm và tặng quà tết Nguyên đán cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Bình huyện Khánh Sơn

THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CHO CÁC GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI XÃ SƠN BÌNH HUYỆN KHÁNH SƠN


Ngày 16/01/2020, đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã phối hợp cùng Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm và tặng quà Tết Nguyên đán cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Bình huyện Khánh Sơn và Trường mầm non Vành Khuyên. Đây là hoạt động thường niên của Liên đoàn tại địa phương. 

        Sau đây là một số hình ảnh của chuyến thăm:

Thăm và tặng quà tết Nguyên đán cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Bình huyện Khánh Sơn.

Niềm vui của người dân với hoạt động của Đoàn công tác

Thăm và tặng quà tết Nguyên đán cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Bình huyện Khánh Sơn

Thăm và tặng quà tết Nguyên đán cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Bình huyện Khánh Sơn

Đoàn công tác trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Lại Thị Lương (CEVIWRPI)


Đối tác