QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Văn bản pháp quy

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Mô tả
Tên file 1748-QD-TTg.docx
Kích thước file 30,95 KB
Kiểu file .docx
Người gửi Admin Ceviwrpi
Ngày đăng 04/02/2021 4:52:17 CH
Tải về 443 Lượt tải
Cập nhật 04/02/2021 4:59:15 CH

File đính kèm

Đối tác

 
>