Phú Yên: Khắc phục thiếu nước mùa khô

PHÚ YÊN: KHẮC PHỤC THIẾU NƯỚC MÙA KHÔ


UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao 03 giếng khoan trên để địa phương khai thác phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trong mùa nắng hạn khi địa phương có yêu cầu.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh thủ tục để sớm triển khai dự án Công trình cấp nước nông thôn tập trung thuộc Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) tại xã Krông Pa, nhằm giải quyết triệt để việc thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn gây ra trên địa bàn xã.

Cũng nhằm phòng chống hạn hán, thiếu nước sinh hoạt tại xã vùng cao Krông Pa, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu huyện Sơn Hòa khẩn trương, chủ động triển khai phương án xây dựng phương án sử dụng các giếng khoan hiện có để cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa nắng năm 2021.

Đồng thời, UBND huyện Sơn Hòa chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn huyện tiến hành kiểm tra, khắc phục tất cả các công trình giếng khoan đã thực hiện nhằm chủ động cấp nước khi nắng hạn xảy ra, không để người dân thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng.

(Nguồn: monre.gov.vn)


Đối tác

 
>