Những Dự án đang thực hiện

NHỮNG DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN


- Quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ với tổng diện tích bao gồm lãnh thổ miền Trung và Tây Nguyên.
- Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn - giai đoạn II (đô thị Long Xuyên) với tổng diện tích 200km2.
- Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với tổng diện tích là 27.960 km2 trải rộng trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố là: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.
- Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước - Giai đoạn II. Giai đoạn II của Dự án gồm 20 vùng thuộc các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, KonTum, Đăk Lăk.

Những nội dung khác

Nội dung đang được cập nhật.

Đối tác

 
>