Nắm bắt cơ hội hợp tác với công ty K-Water về vấn đề đầu tư khai thác nước nóng - nước khoáng

NẮM BẮT CƠ HỘI HỢP TÁC VỚI CÔNG TY K-WATER VỀ VẤN ĐỀ ĐẦU TƯ KHAI THÁC NƯỚC NÓNG - NƯỚC KHOÁNG


Thực hiện thỏa thuận hợp tác về công nghệ quản lý tài nguyên nước giữa Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) với Tổng công ty Tài nguyên nước Hàn Quốc (K-Water), ngày 22 tháng 11 năm 2017, các chuyên gia K-Water đã đến làm việc với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.
Sáng thứ 4, ngày 22 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Liên đoàn, TS. Phan Chu Nam cùng các lãnh đạo Liên đoàn, thủ trưởng các đơn vị chuyên môn đã có buổi làm việc với Đoàn công tác K-Water, gồm các ông Jo Eunchae, Na Guiyoung và bà Ryoo Inno về đầu tư và hiện trạng khai thác nước nóng, nước khoáng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ đóng chai giải khát.
Nắm bắt cơ hội hợp tác với công ty K-Water về vấn đề đầu tư khai thác nước nóng - nước khoáng
Cảnh làm việc giữa Liên đoàn với các chuyên gia K-Water

Chiều cùng ngày, các thành viên đến khảo sát 02 điểm nước khoáng nóng Trường Xuân và Buôn M’dung nằm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Tại đây, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu, phân tích nhanh một số chỉ tiêu về chất lượng nước khoáng, đồng thời lấy mẫu nước để phân tích trong phòng.
Nắm bắt cơ hội hợp tác với công ty K-Water về vấn đề đầu tư khai thác nước nóng - nước khoáng
Đoàn khảo sát lấy mẫu nước khoáng nóng ở Buôn M’dung thị xã Ninh Hòa

Trong thời gian tới, các kết quả khảo sát, phân tích sẽ tiếp tục được 2 bên trao đổi, nghiên cứu nhằm thống nhất chương trình hợp tác phù hợp và hiệu quả.

Một số hình ảnh khảo sát, nghiên cứu tại thực địa:
Nắm bắt cơ hội hợp tác với công ty K-Water về vấn đề đầu tư khai thác nước nóng - nước khoáng
Nắm bắt cơ hội hợp tác với công ty K-Water về vấn đề đầu tư khai thác nước nóng - nước khoáng
Nắm bắt cơ hội hợp tác với công ty K-Water về vấn đề đầu tư khai thác nước nóng - nước khoáng
Lê Trường Giang


Đối tác