Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Văn bản pháp quy

Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Mô tả Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Tên file 39_thidua_khenthuong.pdf
Kích thước file 1,39 MB
Kiểu file .pdf
Người gửi Admin Ceviwrpi
Ngày đăng 18/09/2015 8:51:36 SA
Tải về 553 Lượt tải
Cập nhật 18/09/2015 8:51:36 SA

File đính kèm

Đối tác

 
>