LIÊN ĐOÀN QHĐTTNN MIỀN TRUNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

LIÊN ĐOÀN QHĐTTNN MIỀN TRUNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19


Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương trong cả nước, thực hiện chỉ thị của các cấp Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã chủ động xây dựng phương án làm việc, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ viên chức và người lao động cũng như các hoạt động của Liên đoàn.


LIÊN ĐOÀN QHĐTTNN MIỀN TRUNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Theo đó, Liên đoàn đã thành lập Ban Phòng chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế đối với cán bộ viên chức và khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị; với các đơn vị, tổ công tác đang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, yêu cầu hạn chế di chuyển đến khu vực khác và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Liên đoàn cũng yêu cầu CBVC toàn đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo công việc nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2021.Đối tác

 
>