LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN

LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN


Phó Liên đoàn trưởng - Phụ trách Liên đoàn: Nguyễn Quang Huy - Kỹ sư Địa chất công trình, ThS. Kinh tế.

- Điện thoại: 0913.302052


Phó Liên đoàn trưởng: Nguyễn Ton - ThS. Địa chất công trình

- Điện thoại: 0913.489446
Đối tác