LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN

LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN


Liên đoàn trưởng:
LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN
Nguyễn Quang Huy - ThS. Kỹ thuật Địa chất, ThS. Kinh tế.
- Điện thoại: 0913.302052

 
Phó Liên đoàn trưởng:
LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN
 Nguyễn Ton - ThS. Địa chất công trình

- Điện thoại: 0913.489446


Đối tác

 
>