Khánh Hòa: Tiết kiệm nước, chủ động phòng, chống hạn

KHÁNH HÒA: TIẾT KIỆM NƯỚC, CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HẠN


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ thị về việc triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để có kế hoạch phân phối nước và điều chỉnh hợp lý đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp năm 2021.
 

Khánh Hòa: Tiết kiệm nước, chủ động phòng, chống hạnCăn cứ tình hình nguồn nước, khả năng bảo đảm cấp nước, các đơn vị, địa phương tiếp tục điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; chủ động rà soát, xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2021; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, tu sửa công trình, xử lý các sự cố hư hỏng; tổ chức kiểm tra đồng ruộng; quản lý phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt; tổ chức tưới luân phiên, tiết kiệm nước…

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đặc biệt chú ý và có giải pháp phù hợp, hiệu quả, đảm bảo cấp nước sinh hoạt tới từng hộ, thôn, xã ở các vùng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển; tăng cường sử dụng trang thiết bị phục vụ cấp và trữ nước cho các hộ gia đình ở những khu vực bị hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Nguồn tin: baokhanhhoa.vnĐối tác

 
>