KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 10 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 10 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN


Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính, theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng , diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2015, kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên được thể hiện như sau:
 
Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
 
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: mực nước có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 0,67m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK 153T) và giá trị hạ thấp nhất ;à 0,71 m tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, Đắk Nông (LK79T)
 
Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,40 tại xã Ninh Gia, huyện Đức trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK 107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,45 m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).
 
Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,04 m  tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T) và sâu nhất là 9,40 m tại xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).
 
Các tỉnh, thành phố có mực nước trung bình dâng cao là: Đắk Lắk , lâm Đồng; Các tỉnh, thành phố có mực nước trung bình hạ thấp là: Gia Lai, Kon Tum.
 
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII).
 
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: mực nước có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 1,29 tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (CB5-II) và giá trị thấp nhất là 1,86m tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK166T).
 
Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,06m xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK166T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,28m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T).
 
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen - Pleistocen dưới (βN2-QI).
 
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: mực nước có xu hướng dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 8,44m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T) và hạ thấp nhất là 1,49m tại TT. Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T).
 
Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 126,32m tại phường 2, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C100 ). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,06m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh  Đắk Nông (LK45T).
 
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).
 
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 so với giá trị trung bình tháng 8: mực nước có xu hướng dâng là chính. Giá trị  dâng cao nhất là 2,43m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tml)và có một công trình có mực nước hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Ia Rsươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T).
 
Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 18,25m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tml). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,87m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).
(Nguồn: http://dwrm.gov.vn/)


Đối tác

 
>