Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019


Ngày 25/6/2019, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Công đoàn Khối Viện - phân viện trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.
Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa; ông Bế Đình Nghiêm - Chủ tịch Công đoàn Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung - Trưởng Khối thi đua; Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cùng đại diện các tổ chức Công đoàn Khối các viện - phân viện Trung ương.

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị
Thay mặt đơn vị Trưởng khối thi đua, ông Bế Đình Nghiêm đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động Khối thi đua công đoàn trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Ông Bế Đình Nghiêm - thay mặt Trưởng khối thi đua trình bày báo cáo

Trong 6 tháng đầu năm, 100% các đơn vị trong khối đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, của đoàn viên công đoàn đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động; đặc biệt là tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu cho cấp ủy Đảng với thủ trưởng trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn trong các ngày lễ, tết; duy trì hoạt động hỗ trợ đoàn viên vay vốn, tiết kiệm xoay vòng,… 

Các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện cũng được các đơn vị đẩy mạnh nhằm hỗ trợ động viên kịp thời cho cán bộ, đoàn viên và người dân khắc phục khó khăn. Tổ chức tốt các hoạt động dành cho con của đoàn viên nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khen thưởng, động viên các em có thành tích học tập đạt kết quả cao trong năm học 2018 - 2019; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,… Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc giới thiệu đoàn viên được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, các đơn vị trong khối vận động đoàn viên tích cực tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức và tổ chức các hoạt động sôi nổi chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đối với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong khối. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức đúng thời gian quy định.
Tại Hội nghị, các Công đoàn cơ sở đã thảo luận sôi nổi đề ra giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới: phối hợp với lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo việc làm ổn định, nâng cao năng suất cho đơn vị đảm bảo thu nhập cho đoàn viên, người lao động yên tâm công tác.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn trưởng phụ trách phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Đại biểu Hội nghị chụp hình lưu niệm

Lại Thị Lương (CEVIWRPI)


Đối tác