Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Khối thi đua các Viện - phân viện trung ương tại Nha Trang - Khánh Hòa

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 KHỐI THI ĐUA CÁC VIỆN - PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG TẠI NHA TRANG - KHÁNH HÒA


Chiều 29/7/2019, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Khối thi đua các Viện - phân viện Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Văn Bật - Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung - Khối trưởng Khối thi đua và ông Nguyễn Ton - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Khối phó Khối thi đua đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Khối thi đua các Viện - phân viện trung ương tại Nha Trang - Khánh Hòa
 
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị sơ kết có ông Văn Ngọc Sen - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa; Ông Bùi Thanh Bình - Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và đại diện Lãnh đạo, cán bộ thi đua khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua Viện - Phân Viện trung ương tại Nha Trang.

Thay mặt Khối thi đua, ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn trưởng, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối. Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện quan trọng tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của Khối, theo đó, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được các thành viên trong khối tổ chức triển khai có hiệu quả.
Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Khối thi đua các Viện - phân viện trung ương tại Nha Trang - Khánh Hòa
Ông Nguyễn Ton - Phó Liên đoàn trưởng báo cáo kết quả thi đua - khen thưởng
6 tháng đầu năm 2019
Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đều rất tích cực triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm đối với các đơn vị cùng trong Bộ, Ngành của đơn vị mình. Chính quyền các đơn vị đã phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu xây dựng các đề án, dự án, theo chức năng nhiệm vụ được Nhà nước giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn và chính trị cho cán bộ, viên chức và người lao động trong các đơn vị. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được coi là điểm mạnh của các đơn vị. Mỗi đề tài, dự án đều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Trong 6 tháng đầu năm cả Khối đã tích cực triển khai được 81 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học các cấp. Công tác thi đua - khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận nhằm khắc phục những điểm còn tồn tại trong Khối và đưa ra những giải pháp giúp cho Khối hoạt động gắn kết, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Văn Ngọc Sen đánh giá: 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị thuộc Viện - Phân viện trong Khối đã rất chủ động, tích cực thực hiện các nội dung giao ước thi đua từ đầu năm như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Khối thi đua các Viện - phân viện trung ương tại Nha Trang - Khánh Hòa

Ông Văn Ngọc Sen - Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng phát biểu chỉ đạo

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Tuy nhiên, đồng chí Văn Ngọc Sen cũng nêu một số hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa thực sự được quan tâm sâu sát; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế và chưa có sức lan tỏa.

Để hoàn thành thắng lợi các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019, đồng chí Văn Ngọc Sen yêu cầu các đơn vị trong Khối cần tập trung tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức, huy động sức mạnh của đoàn viên thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục chú trọng chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, kịp thời, chính xác.
Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Khối thi đua các Viện - phân viện trung ương tại Nha Trang - Khánh Hòa

Toàn cảnh Hội nghị
Lại Thị Lương - CEVIWRPI


Đối tác