HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017


Sáng ngày 26/7/2017, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017.


Tham dự Hội nghị bao gồm các cán bộ chủ của Liên đoàn; Ông Phan Chu Nam - Liên đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn và Ông Ngô Tuấn Tú, Phó Liên đoàn trưởng chủ trì Hội nghị. 
Thay mặt ban Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Ngô Tuấn Tú - Phó Liên đoàn Trưởng đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Ông Ngô Tuấn Tú - Phó Liên đoàn Trưởng trình bày Báo cáo trước Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên cơ sở nhiệm vụ được nhà nước giao và dưới sự điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Liên đoàn, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao bao gồm:

Thứ nhất, đối với nhiệm vụ chính phủ "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước". Liên đoàn đã triển khai thi công tại 3 vùng (Ia Băng huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; vùng Ea Kueh huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk và vùng Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa). Đã thi công 7 lỗ khoan đảm bảo kết cấu khai thác lâu dài với tổng lưu lượng thực bơm 1.140m3/ngày vượt mục tiêu đề ra.

Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - Giai đoạn I: Đối với đề án "Đô thị Buôn Mê Thuột" tiến hành công tác quan trắc động thái NDĐ tại 10 lỗ khoan; lấy mẫu nước và phân tích mẫu nước trong mùa khô và hoàn thành bước 6 mô hình dự báo dịch chuyển các chất ô nhiễm và xây dựng thí điểm công trình bổ sung nhân tạo NDĐ, song song tiến hành công tác lập báo cáo tổng kết. Đối với Đề án "Đô thị Vũng Tàu" đã tiến hành công tác thu thập tài liệu, điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tầng chứa nước; và tiến hành công tác điều tra thực địa xác định cấu trúc.

Thứ hai, Đối với nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ: Liên đoàn cũng đang tiến hành Dự án " Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác NDĐ trong các tầng chứa nước trầm tích đệ tứ Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận", lập vùng cấm, vùng hạn chế khai thác cho tỉnh Ninh Thuận; Dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên NDĐ tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc theo đúng tiến độ đề ra cho các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận và Phú Yên.

Thứ ba, nhiệm vụ thường xuyên "Quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ" được triển khai liên tục và đảm bảo khối lượng, chất lượng đề ra, phục vụ tốt cho công tác dự báo tài nguyên nước vùng nghiên cứu...

Thứ tư, đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế: Liên đoàn cũng đang tiếp tục thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu định hướng giải pháp khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước khoáng - nước nóng lãnh thổ Việt Nam” và tiếp tục thực hiện thi công hợp phần: Đánh giá trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước dưới đất” do Chính phủ Úc (ACIAR) tài trợ.

Các hoạt động sửa chữa, đầu tư phát triển, sản xuất dịch vụ đang tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch. Công tác tổ chức, lao động và tiền lương được thực hiện theo đúng quy định.

Về phương hướng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Liên đoàn tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quan trắc tài nguyên nước quốc gia và các đề án, dự án theo đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả; đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn; tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch phê duyệt. Bên cạnh đó thực hiện các nhiệm vụ về tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh sản xuất dịch vụ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn; tổ chức thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Liên đoàn.

  Một số hình ảnh của Hội nghị

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Lại Thị Lương - CEVIWRPI


Đối tác