Hội nghị Sơ kết Công đoàn Khối các Viện, Phân viện trung ương 6 tháng đầu năm 2019

Thư viện ảnh

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019


HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Ông Cao Duy Hải - Chủ tịch CĐ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNNMT - Phó Trưởng Khối Khai mạc và thông qua chương trình Hội nghị
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Ông Bế Đình Nghiêm - Chủ tịch Công đoàn Phân viện Quy hoạch và Thiết kế NNMT- Trưởng Khối Báo cáo sơ kết Công tác công đoàn Khối viện, phân viện trung ương 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Ông Nguyễn Thanh Phong - Đại diện Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN KHỐI CÁC VIỆN, PHÂN VIỆN TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn trưởng, Phụ trách Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNNMT phát biểu tại Hội nghị

 
>