Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát trữ lượng nước, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn”

HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN “KHOAN GIẾNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤC VỤ QUAN TRẮC, GIÁM SÁT TRỮ LƯỢNG NƯỚC, CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN”


Ngày 22/11/2019, tại huyện đảo Lý Sơn, Liên đoàn đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát trữ lượng nước, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn”.

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Quảng Ngãi, có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Sơn, UBND xã An Hải và xã An Vĩnh; về phía Liên đoàn có ông Nguyễn Quang Huy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách và ông Nguyễn Trung Phát - Chủ nhiệm Dự án.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Biện Như Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh về hiện trạng tài nguyên nước trên đảo Lý Sơn và tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống công trình quan trắc, giám sát trữ lượng, chất lượng nước dưới đất, nhằm phục vụ việc quản lý tài nguyên nước nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung của huyện đảo.

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát trữ lượng nước, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn”

     
Ông Nguyễn Biện Như Sơn - Phụ trách Phòng Nước phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Trung Phát, Chủ nhiệm dự án, báo cáo các kết quả chính của việc thực hiện dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát trữ lượng nước, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn”. Báo cáo cũng chỉ ra hiện tượng cạn kiệt về trữ lượng, suy thoái về chất lượng nước dưới đất trên đảo liên quan đến hoạt động khai thác quá mức nguồn nước; hiện tượng xâm nhập mặn xảy ra cả theo chiều ngang (từ biển vào) và phương thẳng đứng (từ dưới lên); và đề xuất một số các biện pháp bảo vệ, nhằm hạn chế nguy cơ cạn kiệt, suy thoái tài nguyên nước dưới đất trên đảo trong đó có giải pháp thu gom nguồn nước mưa để bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất thông qua các lỗ khoan hấp thu nước.

    Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát trữ lượng nước, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn”

Ông Nguyễn Trung Phát, Chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo tại Hội nghị
Hội nghị đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc thi công Dự án; việc quản lý, vận hành mạng mạng quan trắc, giám sát trữ lượng, chất lượng nước dưới đất; về tính cấp thiết của việc tiến hành đồng bộ các giải pháp bảo vệ nước dưới đất trên đảo, gồm cả các giải pháp ngắn hạn và dài hạn như đề xuất của Dự án.

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát trữ lượng nước, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Lý Sơn”


Toàn cảnh Hội nghị

Vũ Mạnh Hải


Đối tác

 
>