Hoạt động của Liên đoàn

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH...

21/10/2015

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, ngày 13 tháng 10 năm 2015 Liên đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở báo báo thực hiện đề án: “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận” do Tiến... Chi tiết


Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

21/01/2019

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và... Chi tiếtHội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

14/01/2019

Ngày 14/01/2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019.... Chi tiết


Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung lần...

14/01/2019

Ngày 14/01/2019, Công đoàn cơ sở thành viên Liên đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự Đại hội có đồng Trịnh Đình Duyên - Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên... Chi tiết
Đối tác