Hoạt động của Liên đoàn

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH...

21/10/2015

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, ngày 13 tháng 10 năm 2015 Liên đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở báo báo thực hiện đề án: “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận” do Tiến... Chi tiết


Nắm bắt cơ hội hợp tác với công ty K-Water về vấn đề đầu tư khai thác nước nóng - nước khoáng

24/11/2017

Thực hiện thỏa thuận hợp tác về công nghệ quản lý tài nguyên nước giữa Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) với Tổng công ty Tài nguyên nước Hàn Quốc (K-Water), ngày 22 tháng 11 năm 2017, các... Chi tiếtThông báo tuyển dụng

23/03/2018

Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung cần tuyển viên chức ngành tài nguyên môi trường.... Chi tiết


HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO DAMREY

16/11/2017

Ngày 04/11/2017, bão Damrey đã càn quét qua địa phận tỉnh Khánh Hòa và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, bão Damrey đã làm tốc mái 03 nhà riêng của cán bộ Cơ quan Liên đoàn... Chi tiết
Đối tác