Hoạt động của Liên đoàn

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

22/07/2022

Ngày 01/7/2022 tại Hội trường Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị Sơ... Chi tiết


THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021 VÀ QUÝ I/ 2022 TẠI LIÊN ĐOÀN QUY...

14/07/2022

Thực hiện kế hoạch số 4423/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Sáng 28/6/2022 đoàn Kiểm tra Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh... Chi tiếtHội thao Khối thi đua các Viện, phân viện Trung ương năm 2022 Khai mạc sáng 16/6 tại Trung tâm tập...

22/06/2022

Sáng 16/6/2022, tại Trung tâm Thi đấu thể thao thành phố Nha Trang, số 12 Thi Sách, Khối thi đua các Viện, Phân viện Trung ương long trọng tổ chức Hội thao cán bộ công nhân, viên chức, lao động năm 2022.... Chi tiết
Đối tác

 
>