Hoạt động của Đoàn Đại biểu Liên đoàn tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC QUỐC GIA NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2020-2025


Trong các ngày 09 và 10/6/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Trung tâm và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025. Đoàn đại biểu Liên đoàn QHĐTTNN miền Trung đã tham gia và có những hoạt động tại Đại hội và Hội nghị trên.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn:

Hoạt động của Đoàn Đại biểu Liên đoàn tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Quang Huy - UV Ban thường vụ Đảng bộ Trung tâm, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua quy chế Đại hội đại biểu lần thứ III 
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hoạt động của Đoàn Đại biểu Liên đoàn tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
Đồng chí  Nguyễn Ton - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng báo cáo tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hoạt động của Đoàn Đại biểu Liên đoàn tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
Đồng chí Cao Duy Hải - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn báo cáo tham luận tại Hội nghị điển hình tiên tiến

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025, Liên đoàn QHĐTTNN miền Trung vinh dự đón nhận Cờ Thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hoạt động của Đoàn Đại biểu Liên đoàn tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Lãnh đạo Liên đoàn nhận cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019
của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đoàn Đại biểu Liên đoàn QHĐTTNN miền Trung chụp hình lưu niệm cùng đ/c Phan Chu Nam, nguyên là Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng giai đoạn 2017 - 2018.
Hoạt động của Đoàn Đại biểu Liên đoàn tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
Đoàn đại biểu Liên đoàn chụp hình lưu niệm
CEVIWRPI


Đối tác

 
>