Hoạt động chuyên môn

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH...

21/10/2015

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, ngày 13 tháng 10 năm 2015 Liên đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở báo báo thực hiện đề án: “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận” do Tiến... Chi tiết


HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

26/07/2017

Sáng ngày 26/7/2017, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017.... Chi tiết


Hội thảo chuyên môn đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” đô thị Buôn Mê Thuột

25/07/2016

Ngày 22/7/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội thảo chuyên môn đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” đô thị Buôn Mê Thuột do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên... Chi tiết


Một số kết quả đạt được sau khi triển khai dự án: Tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ nhu cầu nước...

27/06/2016

Thực hiện công văn số 202/TNNQG-NDĐ ngày 12 tháng 4 năm 2016 về việc thi công Dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” phục vụ chống hạn tại các tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk và... Chi tiết


Kế hoạch và kết quả thực hiện Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" tại TP. Buôn Ma Thuột

23/05/2016

Ngày 19/5/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Ông Nguyễn Ton - Chủ nhiệm thành phần đề án Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đã báo cáo... Chi tiết


Đối tác