Hoạt động chuyên môn

Họp trực tuyến rà soát đề cương báo cáo tổng kết Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" -...

11/09/2021

Sáng ngày 09/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát đề cương báo cáo tổng kết Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các... Chi tiết


Nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên”

29/04/2021

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Hội đồng nghiệm thu báo cáo của Liên đoàn đã tiến hành nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới... Chi tiết


Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ

15/05/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn đã tiến hành công tác bàn giao sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh thuộc... Chi tiết


Bàn giao công trình cấp nước cho nhân dân vùng khan hiếm nước tại xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh...

15/04/2020

Theo chỉ đạo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tại công văn 233/TNNQG-ĐT, ngày 10/4/2020 về việc phối hợp chỉ đạo giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn các tỉnh, thành phố khu vực Nam... Chi tiết


Đối tác

 
>