Hoạt động chuyên môn

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN “LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN TỶ LỆ 1:50.000 CÁC TỈNH NINH THUẬN VÀ BÌNH...

21/10/2015

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, ngày 13 tháng 10 năm 2015 Liên đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở báo báo thực hiện đề án: “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận” do Tiến... Chi tiết


Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

07/01/2020

Ngày 07/01/2020, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020.... Chi tiết


Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát...

22/11/2019

Ngày 22/11/2019, tại huyện đảo Lý Sơn, Liên đoàn đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát trữ lượng nước, chất... Chi tiết


Hội thảo “Kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” - Dự án “Điều tra, đánh giá xác định...

03/10/2019

Ngày 03/10/2019, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Kết quả khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” - Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế... Chi tiết


Hội thảo khoa học "Định hướng khai thác, sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên lãnh thổ Việt...

31/10/2019

Ngày 31/10/2019, tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã phối hợp với Hội Địa chất thủy văn Việt... Chi tiết


Đối tác