Hoạt động chuyên môn

Hội thảo khoa học đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế,...

05/12/2022

Ngày 1/12/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, đã diễn ra hội thảo khoa học về kết quả khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất, thuộc đề tài “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá... Chi tiết


Tham gia dự án hợp tác kỹ thuật Việt Nam – Đức “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam”

07/11/2022

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2022, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung vinh dự được đón đoàn công tác của Viện Khoa học và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR), đơn vị đại diện phía Chính phủ Đức;... Chi tiết


Hội thảo Khoa học cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu...

18/10/2022

Sáng ngày 6/10/2022, tại trụ sở Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã diễn ra Hội thảo khoa học đề tài: “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác... Chi tiết


HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

22/07/2022

Ngày 01/7/2022 tại Hội trường Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị Sơ... Chi tiết


THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021 VÀ QUÝ I/ 2022 TẠI LIÊN ĐOÀN QUY...

14/07/2022

Thực hiện kế hoạch số 4423/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Sáng 28/6/2022 đoàn Kiểm tra Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh... Chi tiết


Đối tác

 
>