Hoạt động chuyên môn

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

22/07/2022

Ngày 01/7/2022 tại Hội trường Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị Sơ... Chi tiết


THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021 VÀ QUÝ I/ 2022 TẠI LIÊN ĐOÀN QUY...

14/07/2022

Thực hiện kế hoạch số 4423/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Sáng 28/6/2022 đoàn Kiểm tra Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh... Chi tiết


Kiểm tra kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022 các nhiệm vụ tài...

11/03/2022

Thực hiện Công văn số 86/TNNQG ngày 15/02/2022 về Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai thi công nhiệm vụ năm 2022 và Chương trình công tác năm 2022 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung... Chi tiết


Họp trực tuyến rà soát đề cương báo cáo tổng kết Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" -...

11/09/2021

Sáng ngày 09/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát đề cương báo cáo tổng kết Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các... Chi tiết


Đối tác

 
>