Hoạt động chuyên môn

Nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên”

29/04/2021

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Hội đồng nghiệm thu báo cáo của Liên đoàn đã tiến hành nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới... Chi tiết


Bàn giao hồ sơ, sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ

15/05/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn đã tiến hành công tác bàn giao sản phẩm của các đề án, dự án tài nguyên nước cho các tỉnh thuộc... Chi tiết


Bàn giao công trình cấp nước cho nhân dân vùng khan hiếm nước tại xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh...

15/04/2020

Theo chỉ đạo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tại công văn 233/TNNQG-ĐT, ngày 10/4/2020 về việc phối hợp chỉ đạo giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn các tỉnh, thành phố khu vực Nam... Chi tiết


Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát...

22/11/2019

Ngày 22/11/2019, tại huyện đảo Lý Sơn, Liên đoàn đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã báo cáo kết quả thực hiện Dự án “Khoan giếng, lắp đặt thiết bị phục vụ quan trắc, giám sát trữ lượng nước, chất... Chi tiết


Đối tác

 
>