Hoạt động chuyên môn

Kiểm tra kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022 các nhiệm vụ tài...

11/03/2022

Thực hiện Công văn số 86/TNNQG ngày 15/02/2022 về Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai thi công nhiệm vụ năm 2022 và Chương trình công tác năm 2022 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung... Chi tiết


Họp trực tuyến rà soát đề cương báo cáo tổng kết Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" -...

11/09/2021

Sáng ngày 09/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát đề cương báo cáo tổng kết Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các... Chi tiết


Nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn II, đô thị Long Xuyên”

29/04/2021

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Hội đồng nghiệm thu báo cáo của Liên đoàn đã tiến hành nghiệm thu báo cáo “Bảo vệ nước dưới... Chi tiết


Đối tác

 
>