Thành tựu đạt được của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN TRUNG


  - Điều tra lập bản đồ Địa chất thủy văn- Địa chất công trình tỉ lệ 1/200.000 trên diện tích 117.000 km2; tỉ lệ 1/50.000 trên diện tích 29.222 km2;

- Thăm dò nước dưới đất trên diện tích 795 km2; Điều tra đánh giá nước dưới đất trên diện tích 26.558 km2;

- Điều tra địa chất đô thị 4.967 km2 của 12 đô thị và 2 hành lang kinh tế trọng điểm miền Trung;

- Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất cho trên 200 khu công nghiệp, du lịch, khu đô thị, cụm dân cư miền núi, hải đảo, biên giới với trữ lượng khai thác 133.372 m3/ngày;

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng ven biển miền Trung (từ Đà Nẵng đến PhúYên);

- Quy hoạch tài nguyên nước một số tỉnh ven biển miền Trung và Tây Nguyên;

- Khảo sát, điều tra và phát hiện 102 nguồn nước khoáng, nước nóng; trong đó có 17 nguồn đã được đưa vào khai thác chữa bệnh, giải khát, du lịch như Hội Vân, Phú Sen, Đảnh Thạnh, Vĩnh Phương, Ba Ngòi, Phước Trung, Kon Đào, …;

- Quan trắc quốc gia tài nguyên nước khu vưc Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

- Khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng các công trình nhà dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, …;

- Phân tích hàng ngàn mẫu nước, mẫu cơ lí đất;

- Thực hiện nhiều đề tài khoa học, dự án cấp Bộ, cấp tỉnh ở miền Trung trong các lĩnh vực quy hoạch, điều tra, đánh giá, dự báo, nghiên cứu cân bằng và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; nghiên cứu các vấn đề ô nhiễm nguồn nước, xây dựng mô hình dòng ngầm; điều tra, đánh giá, nghiên cứu tai biến địa chất, nước nóng, nước khoáng, bùn khoáng, vật liệu xây dựng,…;

         - Hợp tác quốc tế trong các chương trình bảo vệ nước dưới đất đô thị Việt Nam (đô thị Quảng Ngãi) với BGR (CHLB Đức); cấp nước cho thành phố Buôn Ma Thuột với Đan Mạch; chương trình phát triển nguồn nước dưới đất cho các vùng nông thôn các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của JICA Nhật Bản; dự án Quản lí tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Australia với Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR).Đối tác