ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXV - NHIỆM KỲ 2022 - 2025 CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXV - NHIỆM KỲ 2022 - 2025 CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG


Ngày 01/8/2022 Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Duyên hải miền Trung đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV – Nhiệm kỳ 2022 - 2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến tham dự Đại hội có sự với mặt của đồng chí Nguyễn Ton - Phó Bí thư Đảng ủy Liên đoàn, đồng chí Ngô Gia Khánh - Ủy viên BTV Đảng ủy, cùng các đảng viên và quần chúng ưu tú của Đoàn tài nguyên nước Duyên hải miền Trung.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXV - NHIỆM KỲ 2022 - 2025 CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
Đồng chí Nguyễn Ton - Phó Bí thư đảng ủy Liên đoàn phát biểu tại Hội nghị

Chi bộ Đoàn tài nguyên nước duyên hải miền Trung là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung. Đầu nhiệm kỳ Chi bộ có 07 đảng viên, trong kỳ giảm 01 đảng viên, cuối nhiệm kỳ có 06 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ Liên đoàn giao với với chất lượng vầ hiệu quả cao. Chi bộ đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công một số hợp đồng dịch vụ tài nguyên nước, chủ yếu khoan thăm dò, khoan khai thác nước, điều tra tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh Phú Yên.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXV - NHIỆM KỲ 2022 - 2025 CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
Các đại biểu chụp hình kỉ niệm sau Đại hội Chi bộ

Phát huy những thành quả đạt được, khắc phục các yếu kém trong nhiệm kỳ qua và đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Duyên hải miền Trung là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Đại hội lần thứ XXV, đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Thiện tái cử Bí thư Chi bộ và đồng chí Hà Văn Hào tái cử Phó Bí thư Chi bộ.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXV - NHIỆM KỲ 2022 - 2025 CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
Đồng chí Nguyễn Ton - Phó Bí thư đảng ủy Liên đoàn trao hoa chúc mừng cho Bí thư và Phó Bí thư, nhiệm kỳ 2022 - 2025

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXV - NHIỆM KỲ 2022 - 2025 CHI BỘ ĐOÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNGĐối tác

 
>